StoryEditorAGD w domu

Wykryto nieprawidłowości! Czy skontrolowane płyty indukcyjne mogą być niebezpieczne?

31.10.2023., 10:16h
Angelika DrygasAngelika Drygas
Inspekcja Handlowa z Krakowa, Olsztyna i Szczecina "przebadała" płyty indukcyjne. Od lutego do czerwca 2023 roku sprawdziła oznakowanie aż 10 płyt indukcyjnych do zabudowy. Jak wypadły analizy?

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej poddały badaniu 10 płyt indukcyjnych. Co więcej, wszystkie produkty przetestowano w laboratorium. Eksperci zbadali nie tylko zgodność oznakowania ze stanem faktycznym, ale także ich konstrukcję.

Płyty indukcyjne – kto podlega kontroli?

Przedsiębiorców, którzy będą podlegać kontroli, typuje się na m.in. na podstawie monitoringu prowadzanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcję Handlową. Pod uwagę bierze się także tzw. sygnały medialne oraz informacje zebrane wśród konsumentów i przedsiębiorców.

Płyty indukcyjne – jak przebiegała tegoroczna kontrola?

Inspekcja poddała kontroli 5 sklepów detalicznych i 5 wielkopowierzchniowych, a 4 z nich prowadziły również sklepy internetowe. Kontroli podlegały wyroby udostępniane na rynku przez 5 producentów, 2 importerów i 3 dystrybutorów wewnątrzunijnych. Zbadano 10 płyt indukcyjnych. Wśród nich znalazły się: 2 wyroby z Rumunii, 2 z Włoch oraz po 1 z Polski, Słowenii, Czech, Niemiec, Turcji i Chin.

Dlaczego przeprowadzono kontrolę płyt indukcyjnych?

Tegoroczną kontrolę płyt indukcyjnych wywołały sygnały konsumentów. Jak przyznaje Inspekcja Handlowa:

Kontrola płyt indukcyjnych do zabudowy była dla nas pierwszą sprawdzającą tego typu urządzenia.

Naturalnie, kontrole przeprowadza się ze względów bezpieczeństwa – prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową dba o to, by konsumenci mogli korzystać wyłącznie z bezpiecznych i prawidłowo oznakowanych produktów.

Płyty indukcyjne – co podlegało kontroli?

Inspektorzy zweryfikowali oznakowania pod kątem wymagań formalnych. Oto lista zaleceń, które musiały spełniać badane produkty:

 • prawidłowa deklaracja zgodności,
 • dokumentacja techniczna,
 • dane identyfikacyjne producenta/importera,
 • informacje identyfikujące płytę indukcyjną,
 • znak CE,
 • poprawna instrukcja w języku polskim.

image

Płyty indukcyjne

FOTO: Envato Elements

Kontrola oznakowania i wymagań formalnych – wyniki

Według raportu UOKiK wszystkie płyty indukcyjne były prawidłowo oznakowane. Problem pojawił się w przypadku deklaracji zgodności. Jeden z badanych modeli miał nieprawidłowo sporządzoną deklarację. Z czego to wynika? Nie ma dowodów na to, że producent sprawdził spełnianie obowiązujących wymagań.

Wyniki i efekty badań laboratoryjnych płyt indukcyjnych

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono bezpieczeństwo konstrukcji płyt indukcyjnych. Skupiono się na elementach grzejnych. Badanie obowiązywało sprawdzenie takich funkcji elementów grzejnych jak: samoistne wyłączanie się po rozlaniu cieczy lub położeniu wilgotnej szmatki na panelu kontrolnym; uruchamianie się po wykonaniu przynajmniej dwóch ręcznych operacji; włączanie się po położeniu na nich naczynia po 10 minutach przerwy oraz czy wizualny wskaźnik informuje o ich aktywności.

image
Ranking odkurzaczy

Jaki odkurzacz pionowy wybrać? Zestawienie cen i produktów

Zaobserwowano nieprawidłowości w 3 z 10 modeli płyt indukcyjnych. Problem dotyczył samoistnego włączania się po rozlaniu cieczy lub położeniu wilgotnej szmatki na panelu kontrolnym. Maksymalnym dopuszczalnym czasem na wyłączenie się płyty w takiej sytuacji to 10 sekund. W 2 przypadkach – panel w ogóle się nie wyłączył. Dlaczego ta funkcja jest istotna? Samoistne włączenie pola grzewczego może doprowadzić do poparzenia użytkownika, a nawet do pożaru.

Płyty indukcyjne – wyniki i efekty kontroli

Łączna liczba zakwestionowanych płyt indukcyjnych to 4 (w tym 3 w wyniku badań laboratoryjnych oraz 1 z powodu niezgodności formalnej). Wszczęto 3 postępowania administracyjne, których efektem może być nałożenie kar (płyty indukcyjne: Candy CTP644MCBB, CONCEPT IDV 2260N IDV226022300169 oraz AMICA PBP4VI525FTB4SAC /: PIG6543TSUN 2.1). Ostatecznie, jeden przedsiębiorca podjął dobrowolne działania naprawcze po stwierdzeniu niezgodności formalnych (płyta indukcyjna Matmässig 61B4A00AA).

Sprawdź, weryfikuj i pamiętaj – porady dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom zaleca się sprawdzenie obowiązków, jakie przypadają im w przypadku pełnienia funkcji producenta, importera lub dystrybutora oraz zapoznanie się z normami i przepisami obowiązującymi w UE – zwłaszcza, gdy sprowadzają wyroby spoza niej, np. z Chin.

Należy również pamiętać o weryfikowaniu produktów. Istotne jest zweryfikowanie, czy: deklaracja zgodności i oznakowanie CE zostały prawidłowo sporządzone; produkt posiada instrukcję i ostrzeżenia dot. bezpiecznego użytkowania w języku polskim oraz prawidłowe oznakowanie danymi producenta/importera.

Warto pamiętać, że niestosowanie się do określonych zasad może skutkować karą:

 • do 100 tys. zł – za wprowadzenie do obrotu przez producenta lub importera produktu niezgodnego z wymaganiami (np. pod względem konstrukcyjnym);
 • do 10 tys. zł – za każdą niezgodność formalną, np. brak danych producenta/importera;
 • do 20 tys. zł – za brak oznakowania CE.

Niebezpieczne produkty zostaną zgłoszone przez UOKiK do unijnego systemu Safety Gater RAPEX, by nie trafiły do europejskich konsumentów.

Płyty indukcyjne – wskazówki dla konsumentów

Przy zakupie płyty indukcyjnej warto zwrócić uwagę na to, czy produkt:

 • ma widoczny, czytelny i trwały znak CE;
 • ma instrukcję i informację bezpiecznego użytkowania w języku polskim;
 • jest oznakowany danymi producenta/importera.

Pamiętaj, by zlecić jej zainstalowanie specjaliście, tj. elektrykowi z uprawnieniami. Zaleca się również nie zostawiać niczego w polu grzejnym płyty ani przy panelu kontrolnym bez nadzoru – istnieje ryzyko samoistnego włączenia się płyty i podgrzania zawartości garnka, co może skutkować poparzeniem lub nawet pożarem.

Źródło: Raport UOKiK

Oprac. Patrycja Lisowska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 21:40