StoryEditorWażne wsparcie

1000 zł więcej do pensji dla pracowników socjalnych – już od lipca?

06.05.2024., 13:00h
W marcu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej dodatek do wypłaty pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej. Sejm zatwierdził ten pomysł. To ważna informacja dla osób, które wykonują tę bardzo odpowiedzialną pracę.

Ustawa ma wspomóc powstanie programów dofinansowań samorządów, z których tak naprawdę skorzysta niemal 200 tysięcy pracowników socjalnych. Otrzymają oni bowiem dodatkowe wsparcie finansowe. W ten sposób wynagrodzona zostanie ich niezwykle trudna, a jednocześnie bardzo ważna praca, wymagająca wiedzy i doświadczenia. Prace nad ustawą to efekt starań w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Godna praca to godne życie — w tym przypadku i w przypadku tej grupy, to zdanie wydaje się szczególnie prawdziwe – mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.  

Dofinansowanie dla pracowników socjalnych – kwota

Wsparcie ma wynieść tysiąc złotych brutto. Jeśli ustawę podpisze prezydent, projekt ma szansę ruszyć już od lipca 2024 roku, a dokładniej dodatki mogłyby być wypłacane od 1 lipca.

Przeczytaj także: Pieniądze za podłączenie do kanalizacji. 

Dofinansowanie dla pracowników socjalnych – dla kogo?

Mowa o osobach zatrudnionych na umowę o pracę w:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy), 
  • systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego),
  • instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie).

image
Czyste Powietrze

Czyste Powietrze 2024: te zmiany już weszły w życie!

Dofinansowanie dla pracowników socjalnych

– Sejm przyjął właśnie przygotowane przez kierowane przeze mnie ministerstwo ustawy, dzięki którym blisko 200 tysięcy pracowników ważnych społecznie zawodów już od lipca będzie mogło otrzymać 1000 złotych brutto do wynagrodzenia. Pracownicy pomocy społecznej, pracownicy socjalni, opiekunki w żłobkach, osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej, prowadzące rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze – to ludzie, bez których nie możliwa byłaby pomoc potrzebującym, opieka nad małymi dziećmi w czasie, gdy ich rodzice pracują czy wsparcie dzieciaków, które z różnych powodów nie mogą liczyć na troskę rodziny biologicznej. Każda z tych osób zasługuje na dobre traktowanie, na wdzięczność i szacunek państwa. I na godne wynagrodzenia! – czytamy na profilu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk na portalu X.

Dofinansowanie na pewno wesprze ważny dla społeczeństwa sektor, w którym wciąż brakuje pracowników. Ranga tego zawodu jest wysoka – to dzięki pracownikom opieki społecznej możliwa jest profesjonalna pomoc potrzebującym, czy opieka nad małymi dziećmi.

fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 17:55