StoryEditorNowy dom

Bezpieczny Kredyt 2% na zakup domu – na jakich zasadach niższe raty kredytu hipotecznego?

27.02.2023., 14:00h
Bezpieczny Kredyt 2% przeznaczony ma być na zakup pierwszego mieszkania lub domu. To nowy program dopłat do kredytu mieszkaniowego, który ma być wsparciem dla młodych osób. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Kredyt 2% jest dedykowany osobom do 45. roku życia, które nie mają i nigdy nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku dotyczy przynajmniej jednego z nich.

Wysokość kredytu 2%

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem kwota ta idzie w górę i wynosi  600 tys. zł. Nie ma znaczenia, czy nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego, czy z wtórnego. W programie nie obowiązuje żadne limity cen za 1 m2 mieszkania.

Kredyt 2% – jaka jest dopłata?

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Wysokość rat kredytu hipotecznego – przykłady

Aby łatwiej wyobrazić sobie atrakcyjność tego kredytu, warto zapoznać się z symulacją przedstawioną na stronie rządowej. Małżeństwo z jednym dzieckiem chce wziąć kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%. W okresie 10 lat dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały. Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł. Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3 172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe. Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4 213,44 zł.

image
Pod lupę

Ulgi i dofinansowania dla właścicieli domów. Jakie formy pomocy są dostępne w 2023 roku?

Bezpieczny kredyt 2% – jakie warunki trzeba spełnić?

  • posiadanie zdolności kredytowej,
  • brak prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,
  • brak spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,
  • wiek – do 45 lat, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, limit wieku dotyczy jednego z nich,
  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu hipotecznego.

Bezpieczny Kredyt 2% – ile wynosi oprocentowanie?

Przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu oprocentowanie wyniesie 2% powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będzie pobierana).

Co po 10 latach?

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników:

  • pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę),
  • aktualny poziom stóp procentowych.

Bank oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania, musi uwzględnić cały okres spłaty kredytu. – Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy – czytamy na gov.pl.

Bezpieczny Kredyt 2% dla par bez ślubu?

Będąc w związku nieformalnym, można z partnerką/partnerem ubiegać się o kredyt – jeśli w gospodarstwie domowym osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej jedno wspólne (w tym przysposobione) dziecko. Limit kredytu będzie wynosił 600 tys. zł.

Kiedy start Bezpiecznego Kredytu?

Rząd chce jak najszybciej zakończyć proces legislacyjny ustawy. Jest duża szansa, że program ruszy w letnim sezonie, lipiec-wrzesień 2023 roku.

 

Oprac. Angelika Drygas

Fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. marzec 2023 00:00