StoryEditor„Moja Woda”

Program „Moja Woda” powraca! Kto pierwszy, ten lepszy

04.07.2023., 12:00h
3 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat w ramach programu "Moja Woda". Na zainteresowanych czeka atrakcyjna suma pieniędzy, które będzie można przeznaczyć na działania proekologiczne.

Ile pieniędzy w programie „Moja Woda”?

Można uzyskać dotację do 6 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie. Budżet programu na rok 2023 wynosi 130 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na przygotowanie zbiornika retencyjnego, oczka wodnego, czy studni chłonnej.

Moja Woda – na co można wydać pieniądze?

Do kosztów kwalifikowanych w programie „Moja Woda” zaliczamy: zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji:

  • do zebrania wód z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez orynnowania),
  • do retencjonowania wód w zbiornikach: podziemnych, naziemnych, oczek wodnych,
  • do magazynowania wód w gruncie, np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń,
  • do retencjonowania wód na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),
  • do wykorzystywania magazynowanej wody, np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie zebranej wody.

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się również zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników objętych dofinansowaniem wynosi 2 m3. Koszty nie obejmują dopłat do wymiany rynien.

Moja Woda – beneficjenci

To przede wszystkim osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z programu "Moja Woda". Dofinansowanie dotyczy także właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, a także tych, na których rozpoczęto budowę. Budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

image
Ekologiczne rozwiązanie

Deszczówka – jak zbierać i wykorzystywać wodę deszczową?

"Moja Woda" – rolnik może wziąć udział? 

Czy rolnik może być beneficjentem programu? Tak, ale pod warunkiem, że instalacje oraz zmagazynowana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Zebraną wodę rolnik może przeznaczać wyłącznie do podlewania ogródka na własne potrzeby.

Nabór zakończy się w momencie wyczerpania środków przeznaczonych na dotację. 

oprac. Angelika Drygas

Źródło: mojawoda.info

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 21:40