StoryEditorMój biznes

Własna firma na wsi? Poznaj dotacje na działalność gospodarczą w 2023 roku

23.01.2023., 18:00h

Aby założyć swoją firmę, trzeba mieć spory budżet. Z pomocą idą rozmaite programy wspierające przyszłych właścicieli biznesów na wsi. Oto mały przegląd dostępnych dotacji, z których na pewno warto skorzystać.

Dotacje na otwarcie firmy 2023 – dotacje z urzędu pracy

Najszybsza i najłatwiejsza do zdobycia jest dotacja z urzędu pracy. Nabór wniosków zazwyczaj rusza na początku nowego roku. Są to bezzwrotne jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Kryteria, które trzeba spełnić, m.in.

 • status osoby bezrobotnej,
 • brak aktywnej działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • uregulowane zobowiązania cywilnoprawne,
 • nie należy przerwać stażu, szkolenia czy innej formy pomocy zaproponowanej przez urząd pracy w ciągu 12 miesięcy,
 • brak innej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie wolno złożyć wniosku o dofinansowanie do innego starosty.

Ile wynosi dotacja z urzędu pracy?

Maksymalna kwota dofinansowania z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli ok. 38 tys. zł. Jednak każdy urząd pracy może modyfikować ten pułap. Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej można przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, oprogramowania, urządzeń i materiałów, reklamy, adaptację lokalu, np. zakup laptopa, samochodu, specjalistycznego sprzętu czy innych rzeczy potrzebnych do prowadzenia biznesu.

Dotacje na otwarcie firmy 2023 – dotacje z LGD

Dotacja z LGD (Lokalne Grupy Działania) jest świetną opcją na uzyskanie dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej. Choć procedura jest dosyć skomplikowana, warto zawalczyć o swoją przyszłość.  

Dotacje są dla osoby, która, m.in.

 • jest pełnoletnim obywatelem członkowskim UE;
 • jest mieszkańcem gminy wchodzącej w obręb działania LGD;
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców; na dzień złożenia wniosku nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie (chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów);
 • dotychczas nie miała przyznanej pomocy na operację w tym zakresie.

Ile wynosi dotacja z LGD?

LGD dotacje oscylują w przedziale od 50 000,00 do 100 000,00 zł

Na co można przeznaczyć dotację z LGD?

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, wyposażenia, reklamę czy promocję działalności, zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego. Pieniądze mogą być spożytkowane na prace remontowo-budowlane.

image
Własna firma

Chcesz rozpocząć kobiecy biznes na wsi? Oto sprawdzone pomysły!

Dofinansowanie na otwarcie firmy 2023 z Unii Europejskiej

Tutaj trzeba rozpocząć samodzielne poszukiwania w sieci. Dotacje z UE są bowiem wpisane w różne programy. Przyznawane w ramach projektów doradczo-szkoleniowych, oferują ciekawe opcje. Informacje o aktualnych możliwościach wsparcia, które są realizowane w danym województwie, można odnaleźć w wyszukiwarce dotacji, na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie firmy 2023 z UE?

Dotacje wynoszą z reguły od 23 do 40 tys. zł plus wsparcie pomostowe. Wszystko zależy od projektu. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup środków trwałych, wyposażenia, oprogramowania, reklamę, materiały i towary oraz adaptację lokalu czy zakup samochodu. Natomiast wsparcie pomostowe ma pokryć bieżące koszty prowadzenia działalności (ZUS, czynsz, paliwo).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie firmy 2023 z UE?

Najczęściej są to osoby:

 • bezrobotne,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • imigranci,
 • reemigranci,
 • bierni zawodowo,
 • ubodzy pracujący,
 • odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla rolników

Dla rolników ubezpieczonych w KRUS (co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku), którzy planują otwarcie własnego biznesu w 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferowała premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Mogli się o nią ubiegać również małżonkowie i domownicy oraz osoby, które co najmniej 2 lata wcześniej zawiesiły bądź zamknęły swoją działalność, ale chcą ją ponownie wznowić. Warto monitorować tegoroczne projekty, aby nie przegapić szansy na dotacje. 

Wysokość premii na działalność pozarolniczą w 2022

Wysokość wsparcia była zależna od ilości planowanych do utworzenia miejsc pracy, czyli:

150 tys. zł – w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy,

200 tys. zł – jeżeli zaplanowano przynajmniej 2 miejsca pracy,

250 tys. zł – w przypadku utworzenia minimum 3 miejsc pracy.

Dofinansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego

Chodzi o program BGK – "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie", czyli pożyczkę na otwarcie firmy, na preferencyjnych warunkach, np. bez prowizji i opłat za obsługę. Pożyczka nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jej zaletą jest niskie oprocentowanie, a także 7-letni okres spłaty, wliczając w to roczną karencję.

Kto może otrzymać pożyczkę na otwarcie firmy od BGK?

 • student ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwent szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotny zarejestrowany w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekun osób niepełnosprawnych - członek rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, programowania, reklamę, materiały i towary.

oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: gov.pl, BGK, ARiMR

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. kwiecień 2024 18:45