StoryEditorZwrot akcyzy

Ile wyniesie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w roku 2024?

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w roku 2024 została ogłoszona. Prawdopodobnie część rolników otrzyma mniej pieniędzy niż poprzednio. Jakie są tego powody oraz ile wynosi stawka?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - jaka jest stawka w roku 2024?

W roku 2023, w drugim okresie składania wniosków,  rolnicy otrzymali do 1 litra oleju napędowego zwrot akcyzy w wysokości 2 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie sumy zwrotu akcyzy za paliwo równej 1,46 zł oraz dopłaty do paliwa rolniczego w wysokości 0,54 zł, która została wypłacona w związku z wysokimi cenami paliw. 

Nowa stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi jedyne 1,46 za litr oleju napędowego, czyli jest to o 0,54 zł mniej niż w roku poprzednim. 

Które grupy rolników otrzymają zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Jak się okazuje, w nowym roku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą mogły się ubiegać nowe grupy rolników. Do dotychczasowych gospodarzy otrzymujących zwrot dołączyli hodowcy:

owiec,

kóz,

koni,

świń.

Wcześniej o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze mogli ubiegać się wyłącznie rolnicy mający użytki rolne i zajmujący się hodowlą bydła. 

Ile wynosi limit zwrotu podatku akcyzowego?

Do ustalenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego wykorzystuje się powierzchnię użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła, w którego posiadaniu był akcyzobiorca w roku poprzedzającym ten, w kótrym złożył wniosek o zwrot podatku. 

Dokładna kwota zwrotu akcyzy za paliwo jest ustalana na podstawienie przemnożenia ilośći ON, wynikającej z faktur VAT zebranych przez rolnika przez stawkę zwrotu podatku na 1 litr ON w ramach rocznego limitu. 

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

  1. liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  2. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  3. liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  4. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  5. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
  6. liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kiedy składa się wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnicy składają dwa razy do roku w:

  • lutym,
  • sierpniu.

W każdym z tych miesięcy, w roku 2024, rolnik musi złożyć stosowny wniosek, na którego mocy zostanie przyznany zwrot akcyzy za paliwo. 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo, jeśli ma się zwierzęta?

Każdy rolnik, który jest hodowcą musi pamiętać, aby do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo dołączyć dokument wydany przez kierownika powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który będzie zawierał informacje na temat liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie oraz o liczbie DJP bydła, owiec, kóz i koni.

Kiedy zostanie wypłacony zwrot akcyzy za paliwo?

Kwota pieniędzy przeznaczona na wypłatę zwrotów akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1,7 mld zł. Rolnicy mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w kwietniu, jeśli złożyli wnioski w lutym lub w październiku, jeśli złożyli dokumenty w sierpniu. 

image
Paliwo rolnicze

O ile wzrośnie zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023?

oprac. na podstawie "Tygodnika Poradnika Rolniczego" 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. lipiec 2024 16:28