StoryEditorPieniądze a rolnictwo

Podatek rolny 2024: wiemy, ile zapłacą rolnicy!

W obliczu stanowczego sprzeciwu rolników Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało się zrezygnować z podwyższenia podatku rolnego za 2024 rok. Pojawiły się także konkretne rozwiązania w zakresie zwrotu części tego podatku. Ile ostatecznie zapłacą rolnicy w 2024 roku? Co wpłynęło na decyzję ministerstwa?

Od czego zależy wysokość podatku rolnego? 

Wysokość podatku rolnego, który muszą odprowadzić do budżetu państwa rolnicy, ustalana jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta w poprzednich kwartałach. Wyliczeń dokonuje Główny Urząd Statystyczny na podstawie zebranych przez siebie danych. Informacje o wysokości podatku rolnego muszą być podane do wiadomości publicznej do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

Protestujący rolnicy domagali się obniżenia podatku 

Przy wyliczaniu podatku rolnego na 2024 rok pod uwagę brano między innymi bardzo wysokie ceny żyta z 2022 roku. Z tego powodu podatek okazał się niezwykle wysoki - wzrósł o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Oburzyło to rolników, którzy zmagają się z różnymi problemami, w tym również nieopłacalnością produkcji. Obniżenie podatku rolnego stało się zatem jednym z postulatów strajkujących farmerów. Interwencję w tej sprawie zapowiedział minister rolnictwa Czesław Siekierski podczas styczniowego spotkania z rolnikami z Podkarpackiej Oszukanej Wsi. Strajkujący obawiali się, że na deklaracjach się skończy. 

Przecztaj także: Rozliczanie podatków przez Twój e-PIT: co trzeba wiedzieć?

Obecnie w gminach wystawiono nakazy płatnicze i zbliża się termin opłaty pierwszej raty. Rolnicy są zaniepokojeni, że do tej pory nie ma na ten temat informacji i skończy się na obietnicy – pisał jeszcze w lutym do ministra Siekierskiego Ryszard Borys prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Teraz jednak wszystko stało się jasne. 

Jaki będzie podatek rolny za 2024 rok? 

Zgodnie z obietnicą Czesława Siekierskiego podatek rolny za 2024 rok został obniżony. Zrównano go ze stawkami z roku ubiegłego. Rolnicy zapłacą zatem: 

  • podatek dla gruntów rolnych: 185,12 zł za 1 hektar przeliczeniowy ziemi zamiast to 224,075 zł; 
  • podatek dla pozostałych gruntów: 370,25 zł za 1 hektar gruntów zamiast 448,15 zł. 

Zwrot podatku rolnego 2024: jakie zasady? 

W projekcie ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. ministerstwo rolnictwa zaproponowało, aby rolnikom zwracać część podatku w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy w cenie przyjętej do naliczania podatku rolnego w 2024 r. i przyjętej w 2023 r. oraz ilości ha przeliczeniowych określonych w nakazie podatkowym lub deklaracji podatkowej. Zwrot podatku będzie miał formę kompensaty części podatku rolnego przypadającej do zapłaty czwartej racie podatku rolnego, której płatność przypada do dnia 15 listopada 2024 r. albo w formie zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki. Oznacza to, że rolnicy, którzy zdążyli już zapłacić podatek za cały rok w wyższej kwocie, otrzymają zwrot. 

Do kiedy trzeba zapłacić podatek rolny? 

Zgodnie z przepisami w tym roku rolnicy powinni zapłacić podatek rolny w czterech ratach, płatnych w terminie do: 

• 15 marca, 

• 15 maja, 

• 15 września, 

• 15 listopada. 

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 06:15