StoryEditorUrlop a prawo

Czy pracownik musi odbierać telefon służbowy w czasie urlopu? Kiedy pracodawca może odwołać urlop?

23.08.2023., 18:00h
Urlop to czas, kiedy pracownik ma się zresetować i zrelaksować z dala od pracy. To działanie dobre dla kondycji psychicznej człowieka. W efekcie – powracamy do swoich obowiązków z większą ochotą. Zdarza się jednak, że pracodawca zakłóca ten spokój. Jak się wtedy zachować?

Urlop to czas, który nie powinien być zakłócany. To czas regeneracji, a więc wszelkie próby podjęcia kontaktu z pracownikiem nie są mile widziane.

Telefon służbowy a urlop wypoczynkowy

Nie istnieje zapis w Kodeksie pracy nakazujący odbieranie telefonów służbowych w czasie urlopu wypoczynkowego. Takie zdarzenie poważnie zakłóciłoby odpoczynek, który ma przecież oddalić wszelkie myśli od spraw zawodowych. Zatem – pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu służbowego od pracodawcy podczas urlopu. Jeśli natomiast w umowie o pracę czy podpisanym przez nas regulaminie pojawia się wzmianka o obowiązku zabierania ze sobą telefonu służbowego na urlop, to niestety musimy to uczynić.

Odwołanie urlopu

Pracownik nie może być także zobligowany do pełnienia dyżuru w czasie urlopu, ani do przeglądania służbowej poczty elektronicznej. To zaprzeczałoby idei odpoczynku. Pracodawca ma jednak prawo do odwołania z urlopu pracownika (Art. 167 Kodeksu pracy) tylko wtedy, gdy jego obecność w zakładzie pracy jest niezbędna i podyktowana przez okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.

Art.  167.  [Możliwość odwołania z urlopu]

§  1. 

 Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§  2. 

 Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

image
Zerwane zaręczyny

Czy po zerwaniu trzeba oddać pierścionek zaręczynowy?

Jakie koszty ponosi pracodawca przez odwołanie urlopu?

Gdy dojdzie do takiej sytuacji, pracodawca musi opłacić wszystkie koszty, jakie pracownik poniósł w związku z odwołaniem z urlopu, np.

  • bilety lotnicze, kolejowe,
  • opłaty za benzynę,
  • opłacony pobyt w hotelu,
  • wykupione wycieczki,
  • koszty wypoczynku rodziny, jeżeli nie mogła kontynuować urlopu.

Inny termin urlopu a prawo

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika tylko wtedy, gdy zaistnieją bardzo ważne powody (art. 164 Kodeksu pracy) lub na wniosek pracodawcy: – Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: sip.lex.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 21:45