StoryEditorChroń zwierzęta!

Kara za złe traktowanie psa – kiedy więzienie, a kiedy grzywna?

16.06.2023., 14:00h
Zmiany w prawie chroniącym zwierzęta przed złym traktowaniem mają zniwelować przypadki okrucieństwa dokonywanego przez człowieka. Choć dla wielu osób to niewyobrażalne, wciąż istnieją takie kazusy. Za co właścicielom psów grozi grzywna? Czym jest nadużywanie władzy?

W Polsce obowiązuje przepisy, które zabraniają znęcania się nad zwierzętami. Psów nie należy trzymać stale na łańcuchach przy budach, trzeba zapewnić zwierzęciu godne warunki życia, odpowiednie pożywienie i opiekę. Jednocześnie opiekunowie mają więcej obowiązków – obejścia wokół domu muszą być zabezpieczone, aby psiak samowolnie nie opuścił posesji. Gdyby tak się stało, właścicielowi grozi mandat.

Obowiązki właściciela psa

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie i godne warunki. Miejsce przebywania zwierzęcia powinno chronić je przed zimnem, upałem, opadami. Pies musi mieć zapewniony stały dostęp do wody i światła dziennego, a także do swobodnego poruszania się. Właściciel musi także zapewnić psu karmę.

Według ustawy: – Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie (art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt), pod groźbą kary aresztu lub grzywny (odpowiada osoba, która postępowała zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie).

Czy trzymanie psa na uwięzi jest zgodne z prawem?

Podstawowym dokumentem w Polsce w kwestii praw zwierząt jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ważnym fragmentem jest poniższy zapis: – Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Zatem uwięź nie jest zakazana, jednak musi spełniać wyżej wymienione wymogi. Nie może być za krótka, nie może pozbawiać ruchu, powodować uszkodzenia ciała, a pies nie może stale być uwiązany.

image

Czy trzymanie na uwięzi jest zgodne z prawem?

FOTO: Envato Elements

Czy kojec jest zgodny z prawem?

Trzymanie zwierząt w kojcu jest dozwolone, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków.

Dla zwierząt o wysokości w kłębie:

  • do 50 cm – powierzchnia kojca powinna wynosić nie mniej niż 9 m2
  • od 51 cm do 66 cm – nie mniej niż 12 m2,
  • powyżej 66 cm – nie mniej niż 15 m2.

W przypadku trzymania więcej niż jednego psa w kojcu, powierzchnię na każde kolejne zwierzę powiększa się o połowę powierzchni określonej w powyższych punktach. W razie trzymania w jednym kojcu zwierząt o różnej wysokości w kłębie, do obliczenia powierzchni kojca przyjmuje się powierzchnię określoną dla zwierzęcia o większej wysokości.

image
Hałasy nocą

Czy na wsi można dostać mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

Ile wynosi grzywna za złe traktowanie psa?

W Kodeksie wykroczeń czytamy: – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Zatem, gdy pies jest bardzo zaniedbany, zagłodzony, schorowany, cierpiący – właściciel popełnia przestępstwo znęcania się nad zwierzętami i grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa zakłada też m.in. że w razie skazania za przestępstwo zabicia lub znęcania się nad zwierzęciem, będzie orzekana obligatoryjna nawiązka na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości nawet do 100 tys. zł.

Do kogo zgłaszać znęcanie nad psem?

Nie należy przymykać oczu na cierpienie zwierząt. Takie sprawy zgłaszamy na policję, do straży miejskiej, Inspekcji Weterynaryjnej lub organizacji zajmującej się ochroną praw zwierząt. 

Czym jest znęcanie nad zwierzętami?

To szereg działań mogących doprowadzić do śmierci, choroby i rażącego zaniedbania, np. bicie, straszenie, zoofilia, niewłaściwe warunki życia, niedostarczanie zwierzęciu odpowiedniego pokarmu lub wody. Znęcanie nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś w przypadku szczególnego okrucieństwa do lat 5.

Szczepienia ochronne – czy to obowiązek?

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie powinno nastąpić najpoźniej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i musi być powtarzane każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Koszty interwencyjne

W ustawie pojawił się także zapis ustalający, co się dzieje z psem w razie interwencji. Okazuje się, że organizacja pozarządowa może w asyście policjanta, strażnika gminnego lub lekarza weterynarii odebrać zwierzę właścicielowi, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wszystkimi kosztami związanymi z leczeniem i transportem, obciąża się „opiekuna” psa.

Oprac. Angelika Drygas

Fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 13:33