StoryEditorUwaga, kontrola!

Kontrole szamb i oczyszczalni ścieków: jak się przygotować, by uniknąć mandatu?

Szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków również podlegają rozmaitym przepisom. Aby je egzekwować, samorządy mają prawo przeprowadzać w gospodarstwach domowych kontrole, które wykażą ewentualne nieprawidłowości. O co należy zadbać, by kontrola wypadła pomyślnie?

Po co są kontrole szamb i domowych oczyszczalni ścieków? 

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków przeprowadzane są po to, by sprawdzić, czy ich właściciele spełniają wyznaczone normy i nie łamią przepisów. Chodzi także o zachowanie czystości środowiska. Przeprowadzone przez NIK kontrole wykazały, że 80 proc. nieczystości komunalnych trafia do środowiska bez wcześniejszego oczyszczenia. Stanowi to zagrożenie dla ekosystemu. Kontrole mają zatem również charakter edukacyjny – ich dodatkowym celem jest informowanie o tym, że niechcący możemy przyczyniać się do degradacji środowiska oraz zachęcanie do podłączania się do kanalizacji. 

Kiedy będą przeprowadzane kontrole szamb i oczyszczalni? 

Nowelizacja ustawy Wody Polskie z lipca 2022 roku nałożyła na samorządy obowiązek wzmożonej kontroli szamb i oczyszczalni ścieków przy domach jednorodzinnych. Wizyty uprawnionych kontrolerów mogą spodziewać się mieszkańcy domów jednorodzinnych, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Część z tych kontroli już się odbyła. Ich pierwszy etap ma potrwać do sierpnia 2024. Kolejny planowany jest na rok 2026. 

Co jest sprawdzane podczas kontroli szamba i domowej oczyszczalni? 

Wyznaczeni przez samorząd lokalny kontrolerzy podczas wizyty w danym domu będą skupiali się na następujących aspektach

  • stan techniczny szamba – czy zbiorniki są szczelne i w pełni funkcjonalne; 
  • regularność opróżniania szamb i osadników w przydomowej oczyszczalni ścieków
  • umowy na wywóz nieczystości - na prośbę kontrolerów właściciel nieruchomości musi okazać aktualną umowę na wywóz nieczystości; 
  • rachunki za wywóz ścieków

Czy kontrolerów szamba i oczyszczalni trzeba wpuścić? 

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków przeprowadzane są przez urzędników z samorządu, wspieranych przez dysponującym specjalnym sprzętem rzeczoznawców. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do tego, by umożliwić im przeprowadzenie kontroli. Jeżeli odmówi wyznaczonym osobom wstępu na teren swojej działki, mogą oni wezwać policję, która ukarze niechętnego kontrolom właściciela nieruchomości mandatem w wysokości do 5000 zł. 

Jaka kara grozi za nieprawidłowości podczas kontroli? 

Wpuszczenie urzędników i rzeczoznawców na teren nieruchomości i umożliwienie im przeprowadzenia kontroli nie jest jednoznaczne z uniknięciem mandatu. Celem kontroli jest wykazanie nieprawidłowości. Jeżeli okaże się, że w danym gospodarstwie domowym brakuje wymaganych dokumentów lub ścieki odprowadzane są nielegalnie – na przykład wylewane na pole, łąkę czy do zbiornika wodnego – kontrolerzy nałożą karę. Mandat może mieć maksymalną wysokość 500 zł. Jeżeli jednak sprawa trafi do sądu, ostateczna wysokość nałożonej grzywny to może być nawet 5000 zł. 

Co więcej, jeżeli w danej wsi działa system kanalizacyjny, mieszkańcy są zobowiązani do tego, by się do niego podłączyć. Jeżeli odmówią, mogą zostać ukarani dużo wyższą karą - jej maksymalna wysokość to 50 tys. zł! 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. luty 2024 19:27