StoryEditorPrawo a prace rolnicze

Przeszkadza ci zapach obornika na polu? Pomyśl, zanim doniesiesz na rolnika!

Mieszkanie na wsi wiąże się z koniecznością tolerowania hałasów i brzydkich zapachów, związanych z pracą rolnika. Dla osób, które przeprowadziły się z miasta, bywa to uciążliwe. Warto jednak pomyśleć dwa razy, zanim zdecydujemy się poskarżyć na sąsiada, bo może się zdarzyć, że prawo będzie po jego stronie. Czy w przypadku brzydkich zapachów też tak jest?

Czy można się skarżyć na hałasującego rolnika? 

Oczywiście w sytuacji, gdy sąsiad jest uciążliwy i często hałasuje nocą, na przykład urządzając głośne spotkania towarzyskie, mamy prawo zgłosić to na policję. Jest bardzo prawdopodobne, że służby ukażą delikwenta mandatem. Jednak jeżeli źródłem hałasu są prace związane ze żniwami, które przeciągają się do późnych godzin nocnych, prawo może zostać zinterpretowane na korzyść rolnika. Tego typu działania, nawet jeśli są męczące dla otoczenia, nie muszą być uznane za wykroczenie. 

Przeczytaj więcej: Czy na wsi można dostać mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

Brzydkie zapachy na wsi: kiedy rolnik może dostać karę? 

Równie uciążliwe co hałasy bywają brzydkie zapachy. Mogą pochodzić np. z gospodarstw, w których hoduje się trzodę chlewną, z dużych ferm czy z pól, na które rolnik wywozi obornik. Takie zjawiska bardzo często przyczyniają się do rozwoju sąsiedzkich konfliktów i właściwie nie ma się co dziwić - utrzymujący się odór negatywnie wpływa na jakość życia. Z tego powodu rządzący już od wielu lat usiłują uregulować tę kwestię, jednak póki co nie ma ostatecznych rozstrzygnięć. Można powoływać się na następujące zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska: 

  • art. 362 ust. 1, umożliwiający organowi ochrony środowiska (starosta albo marszałek województwa) w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko nałożyć w drodze decyzji obowiązek ograniczenia jego oddziaływania na środowisko, a w przypadku pogorszenia stanu środowiska spowodowanego działalnością podmiotu, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;  
  • art. 363, umożliwiający wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Walcząc z uciążliwymi zapachami, można wykorzystać także między innymi zapisy ustawy o nawozach i nawożeniu oraz prawa budowlanego, które określa, że budynki gospodarcze powinny być odsunięte od mieszkalnych o co najmniej 8 metrów. 

Kiedy można zgłosić wywóz obornika na pole? 

Jednym z najbardziej uciążliwych zapachów jest odór obornika. Jednak jego wywóz na pole reguluje prawo, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego od 27 lipca 2018 roku „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu”. Określa on, że rolnik może wywozić obornik na pole w terminie pomiędzy marcem a październikiem - w zależności od tego, o jakich gruntach i jakim nawozie mowa, terminem granicznym może być 15, 20 lub 31 października. W szczególnych sytuacjach możliwe są odstępstwa od tego prawa, jednak nieprzekraczalnym terminem jest 30 listopada. Oznacza to, że pomiędzy 1 marca a końcem października rolnika chroni prawo, a z uciążliwym zapachem sąsiedzi mogą się tylko pogodzić. 

Czy za wywóz obornika można dostać karę? 

Z inną sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy rolnik wywozi obornik na pole w okresie jesienno-zimowym, kiedy zgodnie z prawem jest to wzbronione. Wówczas sąsiedzi mogą zgłosić to odpowiednim służbom. Policja może ukarać takiego rolnika mandatem w wysokości do 500 zł. Karę może nałożyć także Inspekcja Ochrony Środowiska, powołując się na stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami programu azotanowego i niezgodnie z planem nawożenia azotem. Wówczas mandat jest wyższy: wyniesie 2072,64 zł.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 02:34