StoryEditorWażne pytania

Renta rodzinna 2023 – ile wynosi i komu przysługuje?

29.09.2023., 16:00h
Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymywać rentę rodzinną? Czy zawsze dziedziczą dzieci i małżonkowie? Sporo pytań może narosnąć wokół tej sprawy. Jak tę kwestię reguluje prawo?

O rencie rodzinnej mówimy wtedy, gdy zmarła osoba w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ale także gdy zmarła osoba była ubezpieczona i spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. – W przypadku śmierci osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny także wówczas, gdy osoba, po której przysługuje renta, zmarła po upływie 18 miesięcy od ustania okresów uprawniających do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W takim przypadku uznaje się bowiem, że osoba zmarła spełniła warunki konieczne do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – czytamy na gov.pl.

Osoby uprawnione do renty rodzinnej

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci, które nie ukończyły 16 lat lub 25 lat w przypadku gdy się uczą:

  • własne,
  • drugiego małżonka,
  • przysposobione.

Pieniądze przysługują także dzieciom, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. W przypadku, gdy potomek ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Renta rodzinna przysługuje także wnukom, rodzeństwu i dzieciom, które są przed osiągnięciem pełnoletności i zostały przyjęte na wychowanie przez zmarłego co najmniej na rok przed śmiercią (chyba że śmierć była następstwem wypadku) i nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach. Kiedy jeszcze? Jeśli ich rodzice żyją, ale nie mogą zapewnić im utrzymania lub gdy zmarły był ich opiekunem prawnym.

Czy renta rodzinna przysługę małżonkowi?

Wdowa, jak i wdowiec mogą ubiegać się o te pieniądze, jeśli:

  • w chwili śmierci małżonka mają skończone 50 lat lub byli niezdolni do pracy;
  • wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa (które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat) uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku;
  • sprawują pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i uprawnionym do renty rodzinnej;
  • ukończyli 50 lat lub stali się niezdolni do pracy nie później niż 5 lat po śmierci małżonka albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

image
Pieniądze w rodzinie

Co to jest zachowek, ile wynosi i kto może go otrzymać?

Czy rozwodnicy mogą dziedziczyć rentę rodzinną?

Okazuje się, że tak. Na przykład – małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która w chwili śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków wymaganych od wdowy, w chwili śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową – czytamy w serwisie gov.pl. Jeśli wdowa nie spełnia żadnych tych warunków, a nie ma z czego czerpać źródeł dochodu, może ubiegać się o rentę okresową przez rok od śmierci męża. Jeśli weźmie udział w szkoleniach zawodowych, również może pobierać rentę, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat.

Renta rodzinna – ile wynosi?

Zasada jest prosta – renta rodzinna wynosi 85% świadczenia zmarłego. Zdarza się jednak, że do puli uprawnionych jest więcej osób, w tej sytuacji procenty rosną:

  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,
  • do 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która może być dzielona w równych częściach pomiędzy te osoby.

Oprac. Angelika Drygas

Fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
03. marzec 2024 00:08