StoryEditorPraca na wsi

Twoje dziecko chce dorobić na wsi? Poznaj zasady zatrudniania

27.07.2023., 10:00h
Żniwa, zbiory, uprawy – na wsi latem jest sporo pracy. Jednocześnie wiele młodych osób marzy o dorobieniu do kieszonkowego. Rolnicy chętnie korzystają z tego typu pomocy. Jakie są zasady zatrudniania młodzieży?

Praca sezonowa – czym jest?

Prace sezonowe nie są określone w kodeksie pracy. Ich charakter przyjmujemy za wyrokiem Sądu Najwyższego, w którym uznano, że jest to praca, którą wykonuje się przez określoną część roku, ponieważ ściśle wiąże się z danym sezonem, porą roku czy warunkami atmosferycznymi. Jest jedną z form pracy tymczasowej. To świetny sposób na dodatkowy zarobek, szczególnie dla młodych osób, które chcą sobie zarobić w czasie wolnym od nauki.

Praca sezonowa – umowa

Należy zwrócić uwagę: na jaki czas jest zawierana, w jaki sposób obliczane jest wynagrodzenie i jaki jest zakres obowiązków. Choć w Polsce umowy ustne są prawnie wiążące, najlepiej zadbać o wersję pisemną.

Praca sezonowa – rodzaje umów

Tak naprawdę funkcjonuje kilka rodzajów umów.

Umowa na czas określony – od jakiego wieku?

Dla umowy na czas określony charakterystyczne jest ustalenie terminu, w którym trwa praca – kiedy zaczyna się i kiedy kończy. Mogą zawierać ją także osoby młodociane, czyli takie, które nie są pełnoletnie, ale ukończyły 15 lat. Prawnie zabronione jest zatrudnianie na ten rodzaj umowy osoby poniżej 15. roku życia. Gdy jednak zostanie zatrudniona, wina nigdy nie będzie po jej stronie i może domagać się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Pracodawcy natomiast grozi kara grzywny.

Prace w gospodarstwie – zagrożenia

Prace polowe mogą być niebezpieczne dla młodych osób, w szczególności takie, które wymagają korzystania ze sprzętu rolniczego, stosowania środków ochrony roślin lub wiążą się z kontaktem ze zwierzętami. Dzieciom i nastolatkom często brakuje wyobraźni, więc to po stronie dorosłych leży zadbanie o nie oraz o ich bezpieczeństwo.

Pracownik młodociany

Młodociani pracownicy mogą być przypisani tylko do wykonywania prac lekkich, które nie zagrażają ich życiu, zdrowiu ani rozwojowi. Ich wykaz tworzą sami pracodawcy – musi być on zatwierdzony przez inspektora pracy. W Polsce wszyscy mają obowiązek edukacji do 18. roku życia, więc praca nie może im w tym przeszkadzać. Z tego powodu takie osoby podejmują się pracy sezonowej w okresie wakacji.

Praca sezonowa – ilość godzin

Pracownicy, którzy nie ukończyli 16 lat, mogą pracować maksymalnie 6 godzin na dobę, a ci, którzy mają więcej niż 16 lat – 8 godzin. Nie można wydłużać tego czasu, młodociani pracownicy nie mogą również wyrabiać nadgodzin. Jeśli dobowy wymiar godzin pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny, przysługuje im prawo do 30-minutowej przerwy. W ciągu tygodnia mają prawo do nieprzerwanego odpoczynku przez 48 godzin. Młodociany pracownik nie może pracować w porze nocnej, czyli między 22 a 6 rano.

image

Praca na wsi

FOTO: Envato Elements

Praca sezonowa – wymogi

Zanim młodociany pracownik podpisze umowę, musi przynieść zaświadczenie lekarskie, które określa, że praca na danym stanowisku nie zagraża jej zdrowiu. Ponadto taka osoba powinna ukończyć co najmniej szkołę podstawową. Zobowiązują ich takie same ubezpieczenia jak dorosłych pracowników.

Umowa cywilnoprawna – czym jest?

W skład umów cywilnoprawnych wchodzą: umowa zlecenie i umowa o dzieło. Ten rodzaj umowy jest korzystny dla pracodawców, ponieważ są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Inne są jednak warunki pracy. Taką umowę mogą zawierać także osoby, które ukończyły 13 lat, ale konieczne jest wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego.

Umowa o pomocy przy zbiorach (cywilnoprawna)–

Jest ona zawierana między rolnikiem, który posiada gospodarstwo a osobą, która świadczy pomoc przy zbiorach. W uzasadnieniu do projektu ustawy opisano, jakie dokładnie czynności obejmuje. Muszą być one bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw lub przy późniejszym ich sortowaniu oraz przygotowaniu do sprzedaży. Dotyczy więc zrywania owoców i warzyw, wycinania (np. pieczarek), zbierania warzyw bezpośrednio z ziemi lub owoców (jabłek i śliwek) przeznaczonych na przemysł, usuwania zbędnych części roślin, korzeni i warstwy zewnętrznych liści np. kalafiorów.

Umowa o pomocy przy zbiorach – co jeszcze obejmuje?

W ramach tej umowy pracownik może umieszczać zbiory w pojemnikach i skrzyniach, ładować na transportery, myć i czyścić owoce, pakować je w opakowania, układać palety oraz foliować. Może również przygotowywać pomieszczenia do przechowywania owoców i warzyw (mycie i odkażanie ścian oraz podłóg).

image
Sentymentalna podróż

Tak wyglądały wakacje na wsi w czasach PRL-u! Wczesne wstawanie i dużo frajdy!

Umowa o pomocy przy zbiorach – czy podlega składkom?

Taka umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 90 dni w ciągu roku kalendarzowego. Umowa ta podlega składkom na ubezpieczenia wypadkowe oraz zdrowotne. W Polsce za pracę przy zbiorach możemy spodziewać się wynagrodzenia w wysokości mniej więcej 19 zł/h.

Teresa Karwacka

Fot. envato elements

 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 18:25