StoryEditorBoże Narodzenie

Wycinka choinki z własnej działki – czy jest legalna? Kiedy grozi kara?

13.12.2023., 14:00h
Sposobów na pozyskanie choinki jest wiele. Najczęściej kupujemy drzewko w sklepie lub zamawiamy przez internet. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby udać się do lasu, gdzie za zgodą oraz pod okiem leśniczego można ją wyciąć. Jest też opcja wycinki choinki z własnej posesji, choć ten proceder nie zawsze będzie legalny. W jakich przypadkach grozi kara?

Jak zgłosić wycinkę drzewa?

Odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli drzewa lub krzewy z nieruchomości są wpisane do rejestru zabytków, to należy złożyć wniosek do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych urzędów miast lub gmin. Uwaga! Drzewo lub krzewy można usunąć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Dlatego też należy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek. Najpewniej urzędnik wcześniej uzgodni termin oględzin działki, aby sprawdzić, czy usunięcie drzewa lub krzewów narusza zakazy obowiązujące w naszym kraju, np. w stosunku do chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. To sytuacje, gdy m.in. usuwane drzewa są jednocześnie siedliskiem chronionych owadów. Urząd w zezwoleniu może nakazać wykonanie nasadzenia zastępczego, określając miejsce nasadzeń, liczbę drzew, gatunek i termin. Urząd może także wskazać przesadzenie drzewa lub krzewu.

Kiedy można wyciąć choinkę z własnej działki bez zezwolenia?

Wycinka choinki bez dodatkowych formalności i zgłaszania, oczywiście jeśli rośnie na naszej działce, jest możliwa, gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza 50 cm. Ponadto cel wycinki nie może być handlowy, drzewko powinno stanąć w mieszkaniu właściciela posesji. To sytuacja, kiedy nie musimy składać żadnych dokumentów.

Kiedy nie potrzeba zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu?

Wniosku nie trzeba składać w m.in. przypadku:

  • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

  • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 m2,
  • drzew lub krzewów rosnących na działce osoby fizycznej, usuwanych na cele niezwiązanie z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • drzew lub krzewów owocowych – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów należących do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski,
  • drzew lub krzewów złamanych lub przewróconych.

Wycięcie choinki na święta z działki – czy wniosek jest niezbędny?

W przypadku choinek zezwolenie jest potrzebne, gdy jej obwód przekracza 50 cm.

image
Ceny choinek

Chcesz już ubrać świąteczne drzewko? Zobacz, ile kosztują choinki w grudniu 2023

Jakie są kary za wycinkę choinki bez zezwolenia?

Kary za wycięcie drzewa niezgodnie z prawem nakłada prezydent miasta, burmistrz lub wójt, np. za usunięcie drzewa wymagającego pozwolenia, mimo sprzeciwu samorządu, czy w przypadku zniszczenie krzewu lub drzewa. – Kara za usunięcie drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Jeśli usunięcie drzewa lub krzewów jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było – czytamy na biznes.gov.pl

oprac. Angelika Drygas

Fot. Envato elements

Źródło: biznes.gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 20:41