StoryEditorBudowa domu

Zmiany w prawie budowlanym 2024: co nas czeka?

W 2024 roku w życie wejdzie kilka nowelizacji prawa budowlanego. Na razie nie szykują się rewolucje w tym zakresie, jednak warto wiedzieć, co się zmieni, zwłaszcza, że nowości dotyczą nie tylko domów jednorodzinnych. Jakie nowości czekają nas w prawie budowlanym w 2024 roku?

Kiedy będą zmiany w prawie budowlanym? 

Najbliższe zmiany w prawie budowlanym zaplanowano na kwiecień 2024. Wówczas w życie wejdą dwie istotne nowelizacje. Będą one dotyczyły usytuowania budynków, warunków technicznych, które powinny spełniać oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe reguły mają między innymi wpłynąć na walkę z tak zwaną “patodeweloperką”, zalewającą polskie miasta. 

Przeczytaj także: Marzysz o dużym domu? Pobierz darmowe projekty już teraz!

Prawo budowlane 2024: co nowego od kwietnia? 

Zapisy nowelizujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obejmują 10 zmian: 

 1. Zwiększenie odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, które są budowane na sąsiednich działkach - do tej pory były to 4 m, odtąd co najmniej 5 m
 2. Zwiększenie odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych – do 30 m. 
 3. Zmiana zasad planowania stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne - tylko 6 proc. takich stanowisk (w stosunku do ogólnej liczby miejsc postojowych) będzie mogło być zbliżonych do okien. 
 4. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach – co najmniej 20 proc. działek o powierzchni ponad 1000 m2. 
 5. Zwiększenie wymagań w zakresie organizacji przy budynkach wielorodzinnych przyjaznych placów zabaw dla dzieci i miejsc do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
 6. Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego będzie musiała wynosić nie mniej niż 25 m2. 
 7. Prywatność na balkonach w budynkach wielorodzinnych - w przypadku balkonów usytuowanych na jednej płycie, trzeba będzie stosować pomiędzy nimi przegrodę o odpowiedniej wysokości, szerokości oraz przepuszczalności światła. 
 8. Większy nacisk na komfort akustyczny w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym - trzeba będzie stosować przegrody spełniające odpowiednie wymagania akustyczne oraz drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej. 
 9. Wymóg pomieszczenia umożliwiającego odpowiednie warunki do przewinięcia dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami – w budynkach opieki zdrowotnej, administracji publicznej, w których prowadzona jest działalność w obszarze kultury, sportu, handlu, usług lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym oraz na stacjach paliw. 
 10. Obowiązek realizacji pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o minimalnej powierzchni 15 m2. 

Czego będą dotyczyły zmiany w prawie budowlanym? 

Nowości w prawie budowlanym skupią się zwłaszcza wokół kwestii związanych z akustyką budynków. Od 1 kwietnia 2024 składane projekty będą musiały zawierać analizę rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych, zapisanych w znowelizowanej ustawie. Ten obowiązek będzie dotyczył: 

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, 
 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej bądź bliźniaczej, 
 • budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Nowe przepisy rozstrzygną kwestię logii: doprecyzowano, że przy obliczaniu powierzchni całkowitej budynku loggia nie jest uwzględniana. 

Nowelizacja prawa budowlanego ma wymusić na inwestorach spełnianie wymagań akustycznych oraz innych warunków technicznych dla budynków, uwzględnionych w przepisach. 

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 21:28