StoryEditorEmerytury rolnicze

Wysokość emerytur rolniczych może się zmienić? Co proponuje Lewica?

30.05.2023., 14:00h
Klub Lewicy ma pomysł na nowe zasady w rozliczeniu emerytur rolników. Powodem jest pogłębianie nierówności pomiędzy emerytami. Nowy projekt ma szansę wyrównać te dysproporcje. Ustawa miałaby kosztować 1,6 mld zł.

Projekt nowelizacji został już złożony w Sejmie, jego celem jest zliftingowanie zasad ubezpieczenia społecznego  rolników. Emerytura podstawowa miałaby inny wymiar – ma stanowić kwotę równą kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Skąd ten pomysł?

Nowe zasady w rozliczeniu emerytur rolników – powody

Autorzy projektu swój pomysł uzasadniają tym, że wysokość emerytury rolniczej uzależniona jest od długości okresów pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wysokości składek opłaconych w latach 1983-1990, a w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku także liczy się długość okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym, np. z tytułu zatrudnienia, czy prowadzenia pozarolniczej działalności. Według teraźniejszych zasad, to ile wyniesie emerytura podstawowa w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, wiąże się z wysokością najniższej emerytury w systemie powszechnym. Emerytura rolnicza to suma odpowiadająca iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej oraz wskaźnika wymiaru ustalanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy. Emerytura podstawowa będąca bazą do określenia emerytury rolniczej (KRUS), jest równa kwocie 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (ZUS).

– Zdaniem projektodawcy dotychczasowy system pogłębia nierówności wśród seniorów i w kontekście nierównego traktowania wzbudza uzasadnione wątpliwości konstytucyjne – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.  

image
Dodatkowe świadczenia

14. emerytura zostaje na stałe! Rząd przyjął projekt ustawy

Nowe zasady w rozliczeniu emerytur rolników – potrzebne zmiany

Autorzy projektu proponują zmianę definicji legalnej emerytury podstawowej. Jaka byłaby jej nowa formuła? Miałaby ona stanowić kwotę równą kwocie najniższej emeryturze określonej w przepisach emerytalnych.

Proponowana ustawa zmniejszy nierówności pomiędzy emerytami ze względu na różne systemy. Ujednolicenie kwot emerytury podstawowej i najniższej emerytury pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych prowadzonych przez seniorów na obszarach wiejskich. Z tego względu proponowana ustawa wywoła pozytywne skutki gospodarcze - poprawi się poziom konsumpcji oraz jakość życia tej kategorii gospodarstw domowych – podkreślają projektodawcy.

Nowe zasady w rozliczeniu emerytur rolników – jaki jest koszt zmian?

Liczby są szacunkowe, oparte na ilości emerytów i rencistów rolniczych ze stycznia 2023 roku. To 981 944 osób. Założenia są proste, autorzy projektu biorą pod uwagę średnią emeryturę rolniczą, która wynosi 1416 zł oraz zwiększenie świadczenia podstawowego o 10% – z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na ten cel zostanie przeznaczone około 1 673 232 000 zł rocznie. Te kwoty będą pochodzić ze środków KRUS i z dotacji budżetu państwa. Propozycja Lewicy zakłada wejście nowej ustawy w życie z dniem 1 stycznia w 2024 roku.

WK

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 22:21