StoryEditorDodatkowe świadczenia

14. emerytura zostaje na stałe! Rząd przyjął projekt ustawy

16.05.2023., 14:47h
Rada Ministrów właśnie ogłosiła informację, z której zadowoleni będą przede wszystkim seniorzy. Dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów nazywane potocznie „czternastką” stało się faktem.

Wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów zaowocowało wprowadzeniem 14. emerytury jako stałego świadczenia. – Wcześniej było ono już przekazywane, ale od dzisiaj Rada Ministrów przyjęła "czternastkę" jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. To jest fundamentalna zmiana – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Czym jest “czternastka”? 

To dodatkowa emerytura, czyli kolejne roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Po raz pierwszy zostało ono wypłacone w 2021 roku. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniosła 1250,88 zł brutto. W 2022 r. 14. emerytura dla osób, które pobierają świadczenie do 2900 zł brutto, wyniosła 1338,44 zł. Koszt wypłaty 14. emerytury w 2021 r. to ok. 11 mld zł, a w 2022 r. – 11,4 mld zł. "Czternastka" funkcjonuje w polskim systemie obok “trzynastki”, która zasila portfele emerytów od 2019 roku. W marcu 2023 r. przeprowadzona została waloryzacja procentowo-kwotowa. Wszystkie emerytury i renty zostały zwaloryzowane na poziomie 14,8 proc. (nie mniej niż o 250 zł).

14. emerytura na stałe

Zgodnie z projektem będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości:

 • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. – dla osób, których wysokość świadczenia, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;
 • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość świadczenia, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń przekracza kwotę 2900 zł.

Projekt nie wyklucza możliwości określenia wyższej kwoty 14. emerytury. W przyszłości dodatkowe świadczenie może być zatem zwiększone. 

image
Dieta seniora

Te produkty są wskazane dla osób starszych! Poznaj dietę dla seniora!

W 2023 r. czternastkę otrzyma ok. 8,3 mln osób.

Najważniejsze rozwiązania ustawy

 • 14. emerytura na stałe.
 • Czternastka przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł.
 • Czternastkę otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów.

Kto nie dostanie 14. emerytury?

Nie będzie ona przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, przy ustalaniu prawa i wysokości dodatkowego świadczenia przyjmuje się sumę wypłacanych świadczeń. Osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie.

image
Emerytury 2023

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Kiedy i o ile wzrosną świadczenia?

Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie, które podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, dodatkowe świadczenie z tytułu renty rodzinnej podlega podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej. Osobie lub osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, przysługuje dodatkowe świadczenie z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej.

Emerytura będzie wypłacana osobom uprawnionym do: 

 • emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, 
 • emerytur pomostowych, 
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, 
 • rent socjalnych, 
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, 
 • rodzicielskich świadczeń uzupełniających, 
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, 
 • rent inwalidów wojennych i wojskowych. 

 

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl; gov.pl

Angelika Drygas

fot. envato elements

 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 15:49