StoryEditorWyższe kwoty!

500 zł więcej na dziecko z funduszu alimentacyjnego!

12.04.2024., 12:00h
Rząd przewiduje podwyżkę kwoty z funduszu alimentacyjnego. Ta bowiem nie zmieniła się od 2008 roku. To szmat czasu, a wydatki związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka są przecież ogromne. Jakie pieniądze proponuje rząd?

Fundusz alimentacyjny ma wspierać osoby, które powinny otrzymywać alimenty, jednak pieniądze na ich konto nie trafiają. Osoby, którym przysługują alimenty muszą jednak spełniać pewne kryteria określone w ustawie z 7 września 2007 roku. O wsparcie mogą ubiegać się obywatele polscy i cudzoziemcy w przypadkach określonych w ustawie.

Fundusz alimentacyjny 

Z funduszu korzystają opiekunowie dzieci uprawnieni do alimentów, wtedy gdy egzekucja pieniędzy jest bezskuteczna. Są to przypadki, gdy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie wpłynęły na konto pieniądze np. z powodu postępowania upadłościowego lub gdy rodzic przebywa poza granicami kraju i nie można sprawnie ściągnąć długu, bo na przykład nie ustalono miejsca jego pobytu: – Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych – czytamy na stronie rządowej empatia.mpips.gov.pl.

image
Wsparcie dla rodzin

"Aktywny rodzic" – nowe programy wsparcia finansowego dla rodziców! O co chodzi?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – jakie kryterium dochodowe obowiązuje?

Wsparcie finansowe pochodzące z funduszu alimentacyjnego przysługuje, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. Jeśli jest wyższy – obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Jest wypłacane osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia, a w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskują prawo do świadczenia bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – jakie to pieniądze?

Świadczenie z funduszu równa się wysokości ustalonych alimentów, nie może być jednak wyższe niż 500 zł miesięcznie. Ta kwota pozostaje niezmienna od wielu lat. Nic dziwnego, że obecny rząd proponuje nową stawkę.

image
Fundusz alimentacyjny
FOTO: Envato Elements

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – nowy pomysł 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pracuje nad podwyższeniem tej kwoty o 500 zł miesięcznie, czyli do 1000 zł. Kiedy możemy spodziewać się realizacji projektu? Planowany termin to trzeci kwartał 2024 roku.

Programy wsparcia dla rodziców 

Nowy rząd ma sporo pomysłów w temacie świadczeń dla rodziców. W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic". Rząd planuje wprowadzić trzy świadczenia dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu".

Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. czerwiec 2024 14:16