StoryEditorWsparcie dla sołtysa

Czy sołtysi pełniący funkcję przed 1989 r. dostaną dodatek 300 zł? Muszą spełnić pewien warunek

13.11.2023., 11:43h
300 zł to wsparcie dla sołtysów, które ma ich uhonorować. Przez całe lata nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia, nie byli objęci ubezpieczeniem społecznym z tego tytułu, czas pełnienia funkcji nie był wliczany do okresu zatrudnienia. A przecież sołtysi od zawsze wykonywali szereg prac na rzecz społeczności wiejskiej. Ta sytuacja uległa zmianie, a do tego otworzyła się droga do poszerzenia grona świadczeniobiorców.

Przypomnijmy, sołtys organizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi. Wszystkie te zadania wykonywał społecznie, poza swoją pracą zawodową. Według programu wsparcia opracowanego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Roberta Telusa, dla sołtysów-emerytów z tytułu pełnienia przez nich tej funkcji miały trafić pieniądze. Wsparcie należało się jednak tym, którzy sołtysowali po 1989 roku.

300 zł dla sołtysów 

W październiku tego roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu przyznanie prawa do dodatku do emerytury również dla sołtysów, którzy pełnili tę funkcję przez wiele lat do 1990 roku. Jaka jest odpowiedź resortu?

Którym sołtysom przysługuje dodatek 300 zł do emerytury?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że z zapisów ustawy o dodatku 300 zł wynika, iż mogą się o nie ubiegać osoby, które:

  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat,
  • osiągnęły wiek:

- w przypadku kobiet  60 lat,

- w przypadku mężczyzn  65 lat.

MRiRW zaznacza również, że w przypadku osób, które pełniły funkcję sołtysa przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. do wymaganego okresu będzie wliczany również ten sprzed lat 90., jeśli w późniejszych latach te osoby sołtysowały na podstawie ustawy z 1990 r.

Czy sołtysi sprawujący funkcję przed 1990 r. mogą liczyć na dodatek 300 zł do emerytury?

Z treści pisma, które trafiło do KRIR wynika, że niektórzy sołtysi sprawujący swoją funkcję przed rokiem 1990, załapią się na przyznanie świadczenia. Nowe przepisy uprawniają do dodatku również osoby, które pełniły funkcję sołtysa przed rokiem 1990, a następnie zostały wybrane na kolejną kadencję po roku 1989! Warunkiem koniecznym jest działanie na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

image

Wsparcie dla sołtysa

FOTO: Envato Elements

Ustawa z marca 1990 roku istotna w przypadku dodatku dla sołtysa

To ważny rok dla polskiej administracji. To właśnie wtedy została wprowadzona reforma administracji publicznej, przywracająca samorząd terytorialny i wprowadzająca nowe jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy. To właśnie po tej reformie sołtys stał się organem wykonawczym w sołectwie (pomocniczej jednostce administracyjnej gminy). Jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Od tego momentu sołtys miał zwiększony zakres swojej działalności.

Czy wkrótce wszyscy sołtysi otrzymają dodatek do emerytury?

Zatem, nie każdy sołtys otrzyma dodatek do emerytury. Sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję do roku 1989 i nie zostali już później wybrani, nawet jeśli okres sprawowania funkcji się zgadza, nie otrzymają dodatku. MRiRW wciąż jednak prowadzi analizy przepisów, aby zadowolić wszystkich zainteresowanych.

Sołtys i jego obowiązki 

Przypomnijmy, sołtys ma wiele zadań do wykonania, np. pobiera podatki, organizuje życie mieszkańców wsi – wydarzenia sportowe, kulturalne, integracyjne, dba o utrzymane dróg i oświetlenie, rozstrzyga spory sąsiedzkie.

Oprac. Angelika Drygas

Źródło: KRiR

fot. envato elements

image
Wsparcie w toku!

Jest wzór wniosku dodatku dla sołtysów! Od kiedy ruszy wypłata 300 zł?

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. kwiecień 2024 14:05