StoryEditorWsparcie w toku!

Jest wzór wniosku dodatku dla sołtysów! Od kiedy ruszy wypłata 300 zł?

06.06.2023., 14:00h
Do tej pory sołtysi za swoją ciężką pracę nie pobierali żadnego wynagrodzenia. Już niebawem to się zmieni. Co musi zrobić sołtys, aby otrzymać 300 zł? Jakie dokumenty będzie zobowiązany złożyć i gdzie?

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący wzoru wniosku o przyznanie 300 plus dla sołtysów. We wniosku trzeba podać podstawowe dane, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji. Projekt wzoru jest dostępny na stronie RCL: tutaj.

Nowe świadczenie dla sołtysów – skąd ten pomysł?

300 plus to wsparcie, które ma uhonorować sołtysów, którzy nie otrzymywali do tej pory żadnego wynagrodzenie, nie byli także objęci ubezpieczeniem społecznym z tego tytułu, a czas pełnienia funkcji nie był wliczany do okresu zatrudnienia. W uzasadnieniu czytamy: – Tym samym wysiłek włożony przez sołtysów na rzecz społeczności wiejskiej nie jest w odpowiedni sposób wynagradzany. Sołtys organizuje również życie społeczno-kulturalne na wsi. Wszystkie te zadania wykonuje społecznie, poza swoją aktywnością zawodową.

Komu przysługuje 300 plus?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł będzie przyznawane osobie, która pełniła funkcję sołtysa przez 2 kadencje, nie mniej niż przez 8 lat. Wiek uprawniający do otrzymania świadczenia to 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyzn. Niezbędne jest złożenie wniosku. 

Ile osób otrzyma świadczenie?

W projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi ws. wzoru wniosku o przyznanie świadczenia, określono liczbę potencjalnych świadczeniobiorców. 40 tys. osób spełnia warunki do pobierania dodatku 300 zł.

image
Sołtysi i sołtyski

300 zł dla sołtysów? Od kiedy ruszy program „sołtys plus”?

Co zrobić, aby otrzymać 300 plus dla sołtysów?

Osoby uprawnione będą musiały złożyć wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Od kiedy 300 plus dla sołtysów?

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa ma wejść w życie 1 lipca 2023 roku.

Czy 300 plus będzie waloryzowane?

Świadczenie ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, finansowane z budżetu państwa i corocznie waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji – 1 marca. Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r.

 

Oprac. Angelika Drygas

Fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 12:34