StoryEditorNie przegap!

Rolniku z działalnością pozarolniczą – 31 maja upływa ważny termin! Złóż oświadczenie!

25.05.2023., 12:00h
Ostatni dzień maja to ten moment, kiedy jeszcze można złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o rocznej kwocie granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 rok!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie – zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. 

Jaka jest kwota graniczna za rok 2022?

Wysokość rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3 723 zł. Co się dzieje, gdy zostanie ona przekroczona lub gdy oświadczenie nie zostanie złożone na czas? Niestety, skutkiem będzie ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik czy domownik był zobowiązany złożyć dokumenty w Kasie.

image
Zwierzęta

Jak można zarobić na hodowli owiec?

Kto musi złożyć oświadczenie?

Obowiązek ten dotyczy rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzi działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu oraz chce kontynuować to ubezpieczenie. Do 31 maja każdego roku musi składać w KRUS oświadczenie albo zaświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła wspomnianej kwoty granicznej. Może to zrobić w urzędzie – w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej, listownie lub elektronicznie.

Kto nie składa oświadczenia?

Z obowiązku jest zwolniona osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej, bo np. ją zawiesiła, ani nie współpracowała przy jej prowadzeniu. Uwaga! Kwota graniczna co roku jest inna.

Co to jest pozarolnicza działalność gospodarcza?

To działalność prowadzona w Polsce przez osoby fizyczne z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego i osób wykonujących wolny zawód.

image

Kto może być ubezpieczony w KRUS i prowadzić działalność gospodarczą?

FOTO: Envato Elements

Kto może być ubezpieczony w KRUS i prowadzić działalność gospodarczą?

Chodzi o rolników-przedsiębiorców, którzy:

  • podlegali obowiązkowo temu ubezpieczeniu nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzą działalność rolniczą lub stale pracują w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha lub dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • nie są pracownikami i nie pozostają w stosunku służbowym,
  • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: krus.gov.pl i biznes.gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. luty 2024 17:06