StoryEditorNowa ustawa

Dłuższy urlop dla rodziców wcześniaków

03.06.2024., 11:18h
Nowy projekt ustawy wydłużający urlop macierzyński rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych lub tych wymagających hospitalizacji to spełnienie obietnicy ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Spis treści:

Pomoc dla rodziców wcześniaków

Dodatkowy urlop macierzyński – zasady

Dodatkowy urlop – dla kogo?

Dodatkowy urlop – ile tygodni?

Projekt ustawy jest owocem wcześniejszych działań i zgłaszanych potrzeb. W grudniu 2023 roku została wniesiona petycja do ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w sprawie udzielania matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem do czasu wypisu dziecka do domu. Ministra spotkała się ze stroną społeczną reprezentowaną przez Fundację „Koalicja dla Wcześniaka” 9 stycznia 2024 roku. W efekcie powołano Zespół ds. opracowania rozwiązań w zakresie uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. W obradach wzięli udział m. in. neonatolodzy, pediatrzy, przedstawiciele strony społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz wszystkie bezpośrednio zainteresowane strony.  

Pomoc dla rodziców wcześniaków

– Symbolicznym prezentem dla rodziców w przededniu Dnia Matki, chociaż jest to coś, co po prostu im się należy, jest czas. (…) Czas, który dziś nazywa się urlopem macierzyńskim, choć z urlopem nie ma nic wspólnego. Bo ciężko sobie wyobrazić, żeby mama czy rodzic, który stoi przy inkubatorze, albo który odwiedza dziecko w szpitalu, martwi się o to, jak będzie się ono rozwijało, czy będzie żyło, czy będzie zdrowe – mógł myśleć o odpoczynku, o radości i cieszyć się tym rodzicielstwem. To nie jest urlop, to jest często walka o zdrowie, o życie, to ogromny stres i ogromny lęk – mówiła podczas spotkania z rodzicami wcześniaków oraz przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Razem dla Wcześniaków w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 

image
Dłuży urlop dla rodziców wcześniaków
FOTO: Envato Elements

Dodatkowy urlop macierzyński – zasady

Dodatkowy urlop macierzyński może być wykorzystywany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim przez pracowników-rodziców wcześniaków oraz pracowników-rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji. Będzie fakultatywny, udzielany na wniosek, wykorzystywany w jednej części. Projektowane zmiany będą stosowane do rodziców przysposabiających dziecko i rodzin zastępczych. Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.

Dodatkowy urlop – dla kogo?

Oto lista osób uprawnionych do dodatkowego urlopu:

  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g,
  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g,
  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36. tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od 5. dnia od dnia porodu do upływu 8. tygodnia po porodzie. W tym przypadku dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5. dnia po porodzie do upływu 8. tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Urlop będzie przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym czy adopcyjnym.

image
“Aktywny rodzic”

Babciowe 2024 – od kiedy ruszą wypłaty?

Dodatkowy urlop – ile tygodni?

Wymiar tego urlopu będzie oscylował od 8 do 15 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub masy urodzeniowej dziecka dla:

  • pracowników-rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g dodatkowy urlop macierzyński będzie uzależniony od okresu hospitalizacji dziecka w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie  – maksymalnie 15 tygodni,
  • pracowników-rodziców dziecka urodzonego po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia po porodzie – maksymalnie 8 tygodni,
  • pracowników-rodziców, których dziecko urodziło się po ukończeniu 36. tygodnia ciąży i będzie wymagało hospitalizacji od 5 dnia od dnia porodu do upływu 8. tygodnia po porodzie, dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał w wymiarze tygodnia dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od 5 dnia po porodzie do upływu 8. tygodnia po porodzie pod warunkiem, że pobyt dziecka w szpitalu będzie wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie. 

Czytaj także: Do 30 tys. zł na zakup wiatraka i magazynu energii jeszcze w tym roku! Dla kogo?

Aby pracownikowi przysługiwało prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dziecko musi być hospitalizowane w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie przynajmniej przez 2 kolejne dni. Jeżeli hospitalizacja nastąpi 29. dnia od porodu, a dziecko wyszło ze szpitala po 3 dniach od porodu, pracownik nie będzie miał prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. 

– Przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia lub 15. tygodnia po porodzie będą się sumowały, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia. Regulacja ta uwzględnia przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami dziecka – czytamy na gov.pl.

Fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. czerwiec 2024 13:53