StoryEditorWybory 2024

Ile zarobią członkowie komisji wyborczych w wyborach samorządowych?

Już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, czeka nas pierwsza tura wyborów samorządowych. Oznacza to dzień wytężonej pracy dla wszystkich osób zaangażowanych w ich organizację i przeprowadzenie, w tym członków komisji, mężów zaufania i obserwatorów społecznych. Jakie wynagrodzenie otrzymają za swoje zadania? Jakie bonusy mogą uzyskać?

Kiedy są wybory samorządowe 2024? 

W wyborach samorządowych będziemy głosować na wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych na poziomie gminy, powiatu i sejmików wojewódzkich. Pierwsza tura przeprowadzona będzie już za kilka dni, 7 kwietnia 2024. Jeżeli żaden z kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta nie uzyska co najmniej 50 proc. wszystkich oddanych ważnych głosów, mieszkańców czeka druga tura. Przeprowadza się ją dwa tygodnie po pierwszej, zatem w wyborach samorządowych 2024 termin drugiej tury przypada 21 kwietnia. 

Przeczytaj także: Wybory samorządowe – zobacz, jak wiele możesz załatwić online! 

Kto może pracować w komisji wyborczej? 

Przeprowadzenie wyborów wymaga sporego nakładu pracy, zatem niezbędni są członkowie komisji wyborczych i mężowie zaufania, dbający o właściwy przebieg głosowania. Aby zostać członkiem komisji, należy stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym zgłaszamy się do komisji i być wpisanym do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa, a także spełnić następujące warunki: 

  • być obywatelem polskim, 
  • ukończyć 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia (posiadać czynne prawo wyborcze), 
  • nie być pozbawionym praw publicznych i wyborczych, 
  • nie być ubezwłasnowolnionym orzeczeniem sądu. 

Ile wynosi dieta dla członków komisji wyborczej? 

Członkom komisji wyborczych należy się wynagrodzenie, ponieważ nie tylko nadzorują głosowanie, ale także muszą przejść szkolenia przygotowawcze. W tym roku stawki diet zostały podniesione i wynoszą: 

  • 1500 zł – przewodniczący terytorialnych komisji wyborczych, 
  • 1400 zł – zastępcy przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych, 
  • 1300 zł – członkowie terytorialnych komisji wyborczych, 
  • 900 zł – przewodniczący obwodowych komisji wyborczych, 
  • 800 zł – zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, 
  • 700 zł – członkowie obwodowych komisji wyborczych. 

Jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszej turze, członkowie komisji wyborczych będą przeprowadzali kolejne głosowanie. Za to także należy im się wynagrodzenie. Jest ono równe połowie diety za pracę przy pierwszej turze wyborów. Kwoty te nie są objęte podatkiem dochodowym. 

Jakie są dodatkowe przywileje za pracę w komisji wyborczej? 

Osoby, które zdecydują się zaangażować w pracę w komisji podczas wyborów, mogą liczyć na dodatkowe przywileje. Przysługuje im między innymi zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Oznacza to, że jeżeli głosy zliczane będą jeszcze po północy, członkowi komisji wyborczej należy się wolny wtorek przy zachowaniu wynagrodzenia. Po powrocie do pracy należy przedłożyć szefowi dokument, potwierdzający pełnienie obowiązków podczas wyborów. Takie osoby mogą także skorzystać z dodatkowych pięciu dni wolnych na kwestie związane z uczestnictwem w komisji – przechodzenie szkoleń czy rejestrowanie list wyborczych. Te pięć dni urlopu jest jednak bezpłatnych

Członkowie komisji wyborczej mogą również liczyć na darmowy przejazd komunikacją publiczną. Jeżeli przewodniczący PKW wyrazi zgodę, członkom komisji zwraca się pieniądze za dojazd do miejsca głosowania własnym środkiem transportu. 

Czy mąż zaufania otrzyma wolne za pracę przy wyborach? 

Podczas wyborów pracują także mężowie zaufania, nadzorujący, czy proces głosowania przebiega właściwie. Otrzymają oni wynagrodzenie w wysokości 40 proc. diety członka komisji wyborczej, czyli 240 zł. Mogą także liczyć na dzień wolny od pracy w celu przeprowadzenia wyborów, zliczenia głosów oraz dzień po liczeniu głosów. Mężom zaufania nie przysługuje za to dodatkowe 5 dni wolnego na cele związane z organizacją wyborów.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 13:14