StoryEditorDzień sołtysa

11 marca świętujemy Dzień Sołtysa

11.03.2024., 12:18h
Sołtysi pełnią bardzo ważną rolę w wiejskich społecznościach. Z okazji ich święta życzymy satysfakcjonujących projektów i siły w pokonywaniu codziennych trudności. A tych na wsi jest niemało.

Sołtysi to osoby, które znajdują się w centrum najważniejszych spraw mieszkańców wsi, bardzo dobrze znają ich problemy i potrzeby. Chcą spełniać ich oczekiwania. Są po prostu liderami wiejskich społeczności.

Sołtysi gospodarzami wsi

Rola sołtysa wymaga codziennego zaangażowania – jest sporo spraw i projektów do zrealizowania, a przy tym rozmaitych decyzji do podjęcia. Przy czym sołtysi wzywani są do służby o rożnych porach dnia. Sołtys reprezentuje także sołectwo i współpracuje z władzami gminy. Jest ważnym źródłem informacji dla mieszkańców wsi.

image
Wsparcie w toku!

Jest wzór wniosku dodatku dla sołtysów! Od kiedy ruszy wypłata 300 zł?

Sołtys i jego obowiązki 

Sołtysi mają sporo obowiązków do wykonania, jak: pobór podatków, organizacja wydarzeń sportowo-kulturalnych oraz integracyjnych (np. dożynek), dbanie o utrzymane dróg i oświetlenia, czy rozstrzyganie sporów sąsiedzkich. Sołtys zwołuje także zebrania, podczas których omawia z mieszkańcami najważniejsze dla sołectwa sprawy. Jakie cechy powinien mieć sołtys, aby sprostać tym trudnym zdaniom? Wśród wielu ważnych kompetencji i pożądanych cech jest na pewno odpowiedzialność, cierpliwość, empatia, kreatywność, pracowitość i otwartość.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać świadczenie pieniężne dla sołtysa?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, wsparcie przysługuje sołtysowi, który pełnił funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat i osiągnął/osiągnęła wiek emerytalny (w przypadku kobiet – 60 lat, w przypadku mężczyzn – 65 lat). Do wymaganego okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W jakiej wysokości przysługuje świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa? Stawka ta wynosi 300 zł miesięcznie. Wsparcie to ma uhonorować sołtysów, którzy przez wiele lat nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia za swoją ciężką pracę.

Oprac. Angelika Drygas

Źródło. Gov.pl

Fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 22:16