StoryEditorZakupy na wsi

Czy mieszkańcy wsi kupują polskie produkty?

24.10.2023., 10:00h
Ponad połowa mieszkańców wsi (75,7 proc.) uznaje za istotne, żeby kupowana żywność została wyprodukowana w Polsce. Z badania zrealizowanego przez Market Research World dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KOWR-u wynika, że według 14 proc. respondentów nie ma znaczenia, czy kupowana żywność jest produktem polskim.

Patriotyzm konsumencki to coraz szersze zjawisko, tzn. zdaniem badanych coraz częściej weryfikuje się informacje o kraju pochodzenia produktów rolno-spożywczych. Znaczenie przypisywane pochodzeniu kupowanych produktów wzrosło o ok. 10% w stosunku do ubiegłych lat, tj. w 2021 roku mieszkańcy wsi, którzy uznawali za ważne, czy kupowany produkt jest polski, stanowili ok. 61 proc., a w 2023 roku już prawie 76 proc. Dla 45,3 proc. pochodzenie kupowanej żywności jest „bardzo ważne”, natomiast 10,3 proc. mieszkańców wsi nie sprawdza, gdzie została wyprodukowana żywność i skąd pochodziły surowce.

Jak rolnicy postrzegają produkty żywnościowe?

Dla rolników istotne jest pochodzenie kupowanej żywności. Zdecydowanie opowiadają się za produktami polskiego pochodzenia, co również można wyczytać z badań. Dla 72,8 proc. rolników „bardzo ważne” lub „raczej ważne” jest to, żeby kupowana żywność była produkowana w Polsce i powstała z krajowych surowców. Takich odpowiedzi udzielało 76,4 proc. osób w wieku 55 i więcej lat, 79,4 proc. osób w wieku 35-54 lat oraz 70,1 proc. osób w wieku 18-34 lata. Istota pochodzenia ma największe znaczenie w grupie wiekowej od 55 lat wzwyż.

Mieszkańcy wsi a oznaczenia żywności

Najbardziej rozpoznawalnym znakiem, wśród kupowanych przez mieszkańców wsi produktów, jest „Produkt Polski” – na kontakt z nim wskazuje 73,5 proc. respondentów. Drugi w kolejności jest znak Bez GMO/wyprodukowano bez stosowania GMO – otrzymał 37,6 proc. głosów. Społeczność wiejska rozpoznaje także takie oznaczenia jak: „Produkcja Ekologiczna” czy „Poznaj Dobrą Żywność” (ok. 25 proc.). Znaki te, dość często przesądzają o wyborze produktu podczas zakupów (18,3 proc. deklaracji odnosi się do oznaczenia „Poznaj Dobrą Żywność”, a 14,5 proc. – „Produkcja Ekologiczna”)

Kwestia opakowań zakupów dla mieszkańców wsi

Przeprowadzone badanie skupia również uwagę na wyborze opakowań kupowanych produktów. Zgodnie z wynikami – co trzeci mieszkaniec obszarów wiejskich przyznaje, że zawsze wybiera opakowania biodegradowalne lub kupuje produkty bez opakowania (32,7 proc.), a 12,5 proc. zupełnie nie zwraca uwagi na ten aspekt.

Sytuacja materialna wiejskich gospodarstw domowych

Jak wygląda sytuacja materialna gospodarstw domowych na obszarach wiejskich? Czy wojna w Ukrainie ma wpływ na finanse rodziny respondenta? Jakie są realne skutki odczuwane z tego tytułu? Najczęściej wybieraną odpowiedzią była: „Kupuję żywność po wyższych cenach”, którą wybrało aż 63,7 proc. osób.

Rolnicy – problem ze sprzedażą produktów?

W badaniu zwrócono uwagę na przeszkody w rozwoju, jakie stoją przed gospodarstwami rolnymi. Najczęściej wskazywano na niską opłacalność produkcji (63,5 proc.), zbyt mały areał gospodarstwa (43 proc.) oraz trudności ze sprzedażą produktów (40,3 proc.). Świadomość problemów dotyczących sprzedaży produktów wzrasta z roku na rok: w 2019 r. – na tę kwestię zwróciło uwagę 14,4 proc. respondentów, w 2020 było to już 20,1 proc., a w 2022 r. – aż 34 proc. badanych.

image
Moda na jesień

Trendy na jesień 2023 prosto z wybiegów! Co trzeba mieć w szafie tej jesieni?

Tegoroczne badanie dot. polskiej wsi i rolnictwa przeprowadziła, w trzecim kwartale, firma Market Research World. Grupa respondentów, która wzięła udział w badaniu liczyła 2,5 tys. dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich.

Źródło: Wiadomości Handlowe

Oprac. Patrycja Lisowska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 03:00