StoryEditorPlanuj i działaj!

Jakie możliwości daje mieszkańcom wsi inicjatywa lokalna?

21.02.2023., 16:00h
Inicjatywa lokalna to sposób na realizację ważnych dla społeczności lokalnej projektów, na które nie ma wystarczających funduszy. Korzystają wszyscy, a najbardziej mieszkańcy – nie tylko z powodu wzbogacenia miejsca zamieszkania o kolejny ciekawy pomysł, ale także z racji integracji. Jakie są sposoby na tego typu działania?

Inicjatywa lokalna może obejmować następujące działania:

 • rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, 
 • rozbudowę lub remont budynków i obiektów małej architektury,
 • działalność charytatywną,
 • projekty mające upowszechniać tradycję narodową i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • akcje na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • przedsięwzięcia ze sfery nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • eventy związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • projekty ekologiczne i dotyczące ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działania związane z turystyką i krajoznawstwem,
 • zachowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Inicjatywa lokalna i zasady działania

Jak się za to zabrać? Należy przede wszystkim złożyć wniosek do organu wykonawczego, np. wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa. Kto może uruchomić całą tę machinę? Grupa mieszkańców (co najmniej dwóch mieszkańców gminy, powiatu lub województwa) – samodzielnie lub za  pośrednictwem organizacji pozarządowej. Uwaga! Mieszkańcy już na etapie wnioskowania muszą wykazać swój wkład w realizację inicjatywy, w postaci własnej pracy, wkładu rzeczowego lub finansowego. Organ wykonawczy rozpatruje złożony wniosek, kieruje się przy tym, np. przydatnością projektu dla społeczności lokalnej. Podstawą do współpracy jest umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej, dany organ wykonawczy udziela mieszkańcom wsparcia merytorycznego, rzeczowego oraz finansuje działania, nie przekazując mieszkańcom środków.

Inicjatywa lokalna i jej zalety

Inicjatywa lokalna zacieśnia więzy nie tylko miedzy samymi mieszkańcami, ale także z samorządem. Uczestniczenie w realizacji projektu daje poczucie sprawczości i pomaga osiągnąć zamierzone cele. Mieszkańcy mogą zmieniać swoje otoczenie i realnie wpływać na kalendarz eventów w okolicy.

Przykłady inicjatywy lokalnej

Mieszkańcy pragną zorganizować festyn gminny lub inną tego typu imprezę, a gmina nie ma środków na ten cel. Mieszkańcy mogą pomóc przy organizacji eventu w ramach inicjatywy lokalnej właśnie – taka forma wsparcia może przekonać gminę do realizacji tego pomysłu. Mieszkańcy pomogą np. rozstawić sprzęt, zorganizować przekąski czy zadbać o oprawę muzyczną. Dzięki temu samorząd wyda mniej pieniędzy. Bardzo często z inicjatywy lokalnej powstają place zabaw. Zdarza się, że miasto finansuje sprzęty, a mieszkańcy zajmują się np. ich instalacją.

image
Własna firma

Chcesz rozpocząć kobiecy biznes na wsi? Oto sprawdzone pomysły!

Co jeszcze można zrobić w ramach inicjatywy lokalnej?

 • realizowanie wszelkich pomysłów związanych z zagospodarowaniem zieleni, podwórka lub skweru,
 • organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
 • ciekawe warsztaty,
 • pikniki sąsiedzkie,
 • potańcówki,
 • budowanie parkingu czy chodnika,
 • przebudowanie ulic,
 • zamontowanie oświetlenia,
 • postawienie ławeczki,
 • nowe kwietniki w przestrzeni publicznej,
 • modernizacja sali gimnastycznej w szkole.

Inicjatywa lokalna i podział ról

Jak najczęściej wygląda wkład mieszkańców w realizację przedsięwzięcia? To praca społeczna, bezpłatne przygotowanie projektu, gdy jeden z wnioskodawców jest np. inżynierem lub architektem, wkład pieniężny albo rzeczowy – materiały niezbędne do wykonania prac. Samorząd zaś w ramach swojego wkładu może kupić materiały lub usługi, czy wspierać organizacyjnie realizowanie projektu. 

Angelika Drygas

Źródło: regranting.filantropia.org.pl

Fot. Envato elements  

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 01:56