StoryEditorWsparcie dla KGW

Są dodatkowe pieniądze na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

23.11.2023., 10:00h
Koła Gospodyń Wiejskich w Polsce prężnie działają, aby szerzyć niepowtarzalną kulturę swojego regionu. Ocalają od zapomnienia dawne tradycje i przepisy. Wsparcie w postaci dodatkowych pieniędzy na pewno im się przyda.

To już pewne. Gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zanotowano frekwencję w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu powyżej 60% dostaną wsparcie na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. W ten sposób rząd chce wywiązać się z obietnic złożonych w tzw. akcji frekwencyjnej.

Akcja profrekwencyjna 2023

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi – czytamy w komunikacie.

image
KGW

"Zioła dla zdrowia" – konkurs zielarski dla kół gospodyń wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma uruchomić dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich, które mają siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys. Warunek jest jeden – w tych gminach frekwencja w tegorocznych wyborach musi wynieść powyżej 60%. Pieniądze nie przysługują kołom będącym w stanie likwidacji.

Akcja profrekwencyjna – ile pieniędzy dostaną KGW?

Wysokość kwoty będzie obliczana jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy. Ostateczna stawka wsparcia ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół.

Akcja frekwencyjna – dla kogo wsparcie?

Na zastrzyk pieniędzy mogą liczyć gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców. Warunkiem był udział w wyborach parlamentarnych i bardzo dobra frekwencja – 60 procent osób uprawnionych do głosowania danej gminy. Wszystkie gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60 proc. otrzymają:

•    250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;

•    250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Ostatnie wybory okazały się wielkim sukcesem frekwencyjnym. W wyborach do Sejmu frekwencja wyniosła 74,38 proc., natomiast do Senatu – 74,31 proc. Okazuje się także, że większość małych gmin przekroczyła frekwencję 60 proc., a więc może liczyć na deklarowane wsparcie. 

„Bitwa o Remizy”

Jakie jeszcze obietnice zostały złożone w ramach wyborów i frekwencji? Na przykład program pod nazwą „Bitwa o Remizy”, dzięki któremu można uzyskać do 1 mln zł na remont lub przebudowę remizy strażackiej. Wsparcie skierowane jest do gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja w wyborach będzie najwyższa w powiecie.

oprac. Angelika Drygas

fot. Archiwum redakcji  (na fotografii KGW Wołczkowo)

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 12:59