StoryEditorWsparcie dla gmin

Będą pieniądze na akcję profrekwencyjną dla KGW, orkiestr dętych i klubów sportowych

08.11.2023., 15:11h
Właśnie wprowadzono autopoprawkę do projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Projekt zakłada zapewnienie środków na realizację akcji profrekwencyjnej w gminach do 20 tys. mieszkańców.

Zwiększono wydatki Rezerwy Celowej na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych i klubów sportowych. W sumie na ten cel zaplanowano 1.065.500 tys. zł. Rząd zapewnia, że wydatki budżetu państwa pozostaną na niezmienionym poziomie 849,3 mld zł. 

Akcja frekwencyjna – kto mógł ubiegać się o wsparcie?

Dofinansowanie skierowane było do gmin, które liczą do 20 tysięcy mieszkańców. Warunkiem był udział w wyborach parlamentarnych i świetna frekwencja 60 procent osób uprawnionych do głosowania danej gminy. Wszystkie gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60 proc. otrzymają:

•    250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;

•    250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Ostatnie wybory stały się sukcesem frekwencyjnym. W wyborach do Sejmu frekwencja wyniosła 74,38 proc., natomiast do Senatu – 74,31 proc. Okazuje się także, że większość małych gmin przekroczyła frekwencję 60 proc., a więc może liczyć na deklarowane wsparcie. 

image
Pieniądze za głosy

Będą dodatkowe środki dla gmin – dla kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych

„Bitwa o Remizy”

Robert Telus już wcześniej ogłosił program pod nazwą „Bitwa o Remizy”, dzięki któremu można uzyskać do 1 mln zł na remont lub przebudowę remizy strażackiej. Wsparcie skierowane jest do gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja w wyborach będzie najwyższa w powiecie.

oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. maj 2024 06:38