StoryEditorKGW w Polsce

Coraz mniej pieniędzy w puli dla KGW! Złożono wnioski na kwotę 58 milionów!

11.05.2023., 12:00h
Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2023 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Pieniądze mogą skończyć się wcześniej, zatem nie warto odkładać złożenia wniosku do Agencji!

3 kwietnia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. Ostatnie ogłoszenie Haliny Szymańskiej, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), pokazało, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się ta forma wsparcia. Do tej pory (od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2023 roku) w ARiMR złożono wnioski na łączną kwotę 58 483 000 zł! Pula środków wynosi w tym roku 120 mln zł – wcześniej było to 70 mln zł. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pula dotacji dla KGW – do wyczerpania pieniędzy

W Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR znajduje się 12,5 tysięcy zgłoszonych kół. Uwaga! Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków. Zatem nie warto odkładać przesłania formularzy na ostatnią chwilę! Termin składania wniosków upływa 30 września 2023 roku, ale pula środków może wyczerpać się znacznie wcześniej.

Na co można przeznaczyć pomoc z dotacji dla KGW?

Realizacja celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich obejmuje, m.in

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Dotacje dla KGW – o jakich stawkach mowa?

W 2023 r. kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 3 tys. zł:

  • 8 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków;
  • 9 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków;
  • 10 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Ważne zmiany zasad przyznawania wsparcia dla KGW

W tym roku koła gospodyń wiejskich, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobligowane do tego, by go uzyskać zanim będą ubiegać się o przyznanie wsparcia. Aby to uczynić, należy złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z dofinansowania działalności statutowej – numer identyfikacyjny został im nadany automatycznie.

Numer konta – jaki trzeba podać?

Środki będą przekazywane na rachunek wskazany przez KGW w ewidencji producentów – warto upewnić się, że podano aktualny numer konta bankowego lub rachunku koła prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej. Pozostałe warunki przyznawania pomocy finansowej dla KGW pozostają bez zmian.

 

źródło: gov.pl

oprac. Angelika Drygas

fot. archiwum redakcji, na zdjęciu Koło Gospodyń Wiejskich z Drążdżewa Małego

 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 04:14