StoryEditorKGW w Polsce

KGW – jeszcze kilka dni zostało do złożenia wniosku. Nie przegapcie terminu!

26.09.2023., 10:47h
Środki na realizację celów statutowych przydadzą się każdemu kołu gospodyń wiejskich. Szkoda nie wykorzystać takiego potencjału! Przypominamy, że niebawem mija termin ostateczny, dlatego warto pospieszyć się i skorzystać z dofinansowania.

Na co KGW mogą przeznaczyć środki?

Pieniądze wspomogą działalność KGW na wielu płaszczyznach, a zwłaszcza fundusze mogą zostać przeznaczone na następujące działania:

  • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach,
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi,
  • działania rozwijające regionalną kulturę ludową, upowszechniające współdziałanie lub wprowadzające racjonalne metody gospodarowania,
  • cele związane z rozwojem kultury,
  • wyposażenie wiejskich świetlic.

W jaki sposób można składać wnioski?

Jest kilka możliwości. Niezbędne formularze zgłoszeniowe można składać przez biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na siedzibę koła – bezpośrednio w placówce. Można też przekazać je za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Środki dla KGW

Wnioski są wysyłane już od 3 kwietnia 2023 roku. Do tej pory dokumenty złożyło 12,9  tys. kół, na kwotę 109,7 mln zł. Najwięcej formularzy spłynęło z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. Już 12,1 tys. KGW otrzymało fundusze na kwotę 103,3 mln zł.

image
Bitwa Reginów 2023

Ostatni półfinał za nami! KGW "Ach te Baby" z Kłanina wygrywa na Pomorzu Zachodnim!

Do kiedy KGW mogą składać wnioski?

Tylko do końca bieżącego miesiąca. 30 września to ostatni dzień składania wniosków przez koła gospodyń wiejskich. Pieniądze te pochodzą ze środków krajowych – tegoroczny budżet wynosi 120 mln zł.

Środki dla KGW – jakie to są kwoty?

Stawka rośnie wraz z liczebnością koła:

  • 8 tys. zł dla KGW liczących nie więcej niż 30 członków;
  • 9 tys. zł dla kół od 31 do 75 osób;
  • 10 tys. zł dla tych największych.

Jakie KGW mogą ubiegać się o dofinansowanie?

Wyłącznie koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kolejnym wymogiem jest posiadanie numeru identyfikacyjnego. Koła, które nie posiadają go, muszą postarać się o jego uzyskanie zanim będą ubiegać się o wsparcie. W tym celu należy złożyć wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie koła, które w poprzednich latach skorzystały z dofinansowania – automatycznie mają nadany numer identyfikacyjny. Pieniądze będą przekazywane na rachunki zgłoszone w ewidencji producentów, warto sprawdzić, czy podany numer konta bankowego koła jest aktualny.

Oprac. Angelika Drygas

Źródło: gov.pl

fot. Kancelaria Prezydenta RP/Facebook BORAWSKI MAREK

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 08:44