StoryEditorKGW w Polsce

KGW pilnujcie tej daty! Zbliża się termin ważnych rozliczeń

09.01.2024., 11:21h
Coraz więcej kół gospodyń wiejskich korzysta ze wsparcia finansowego na prowadzenie działalności statutowej. Z tych pieniędzy koła muszą się jednak rozliczyć. Do kiedy KGW powinny przedłożyć sprawozdania?

Termin rozliczeń finansowych z 2023 roku zbliża się wielkimi krokami. Koła gospodyń wiejskich, które skorzystały ze wsparcia i dzięki niemu rozwinęły przysłowiowe skrzydła, muszą napisać sprawozdania z wydatkowania. Już po raz szósty KGW wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mogły wziąć udział w naborze.

Ile KGW starało się o wsparcie?

Nabór wniosków trwał od 3 kwietnia do 30 września – aż 13,4 tys. KGW skorzystało ze wsparcia finansowego na prowadzenie działalności statutowej na łączną sumę 114,3 mln zł. Okazuje się, że gospodynie z regionu Mazowsza i Wielkopolski otrzymały najwięcej pieniędzy (łączna wartość wyniosła 16 mln zł).

Na co KGW mogły przeznaczyć środki?

Wsparcie na prowadzenie działalności statutowej KGW mogły przeznaczyć na:

  • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach,
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi,
  • propagowanie kultury ludowej.

Do kiedy KGW muszą rozliczyć się z wydatków?

Termin rozliczenia jest bliski. Z wszystkich wydatków na prowadzenie działalności statutowej koła powinny rozliczyć się do 31 stycznia 2024 roku. Gospodynie muszą złożyć dokumenty w biurach powiatowych Agencji. Do tej pory rozliczyło się jedynie 2 tys. KGW.

image
KGW w Polsce

Kontrola finansów KGW. Kto i co może sprawdzić?

Wsparcie dla KGW w 2023 roku

Pomoc ta udzielana jest od 2018 roku. Przypominamy, wniosek o przyznanie pomocy finansowej mógł być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i posiada odpowiedni numer identyfikacyjny. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2023 roku wyniósł 120 mln zł. Jego wysokość zależy od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku.

Od 2023 roku wynosi:

  • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Angelika Drygas

fot. KGW Herbaciarki/archiwum/TPR

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 01:42