StoryEditorKGW w Polsce

Kontrola finansów KGW. Kto i co może sprawdzić?

08.12.2023., 00:00h
Już od kilku lat Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o finansowe wsparcie pochodzące ze środków publicznych, przyznawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Z tych pieniędzy koła muszą się skrupulatnie rozliczyć. Jak się do tego przygotować?

Decyzja o skorzystaniu ze wsparcia z ARiMR wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków wynikających z regulaminu. Wydawanie poszczególnych kwot pieniędzy musi być odpowiednio udokumentowane, a całość pomocy finansowej odpowiednio rozliczona. Dobrze jest się rzetelnie przygotować do tego procesu.

Kontrola ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) to instytucja publiczna posiadająca wiele uprawnień i narzędzi kontrolowania sposobu dysponowania zasobami finansowymi ze wsparcia przekazanego dla KGW. Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie, czy pieniądze są wydawane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami.

ARiMR jest uprawniony, aby przeprowadzić kontrole:

 • zza biurka, tylko na podstawie przesłanych dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej; zwłaszcza sprawozdania;
 • w siedzibie KGW i/lub w miejscu realizacji poszczególnych zadań, np. na festynie, czy w trakcie warsztatów.

Kontrola może mieć miejsce: po zakończeniu zaplanowanych zadań, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania, w trakcie realizacji zaplanowanych zadań lub po złożeniu sprawozdania (do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok).

Czy KGW musi prowadzić dokumentację? 

KGW powinno być zawsze przygotowane do wspomnianej wyżej kontroli przyznanej pomocy finansowej. Stąd obowiązek przechowywania dokumentów będących dowodem na prawidłowe wydatkowanie pieniędzy.

Typy kontroli ARiMR

Kontrola w siedzibie KGW może być wizytą zapowiedzianą – wtedy informacja o takim spotkaniu jest wysyłana do koła na 5-7 dni przed terminem, aby KGW miało czas na przygotowanie. Jednak kontrola może być również niezapowiedziana – w tym przypadku nie ma sposobności na odpowiednie przygotowanie.

Jakie dokumenty będą potrzebne podczas kontroli?

Chodzi o wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zaplanowanych czynności:

 • dokumentacja finansowa, np. faktury wraz z potwierdzeniami płatności,
 • uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK);
 • dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadań (zdjęcia z imprez, listy obecności ze szkoleń, notatki prasowe).

image
Wsparcie dla KGW

Są dodatkowe pieniądze na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Zasady realizacji kontroli

Kontrole są potrzebne, aby zweryfikować, czy dane koło jest prawidłowo prowadzone, a pieniądze wydawane na działalność statutową. Chodzi oczywiście o koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Aby kontrola przebiegła sprawnie, warto archiwizować wszystkie dokumenty związane z otrzymanym wsparciem finansowym.

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, Prezes ARiMR może:

 • badać sprawozdania koła pod kątem ich rzetelności;
 • dokonywać kontroli działalności koła;
 • dokonywać innych przewidzianych prawem czynności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania koła.

image
KGW w Polsce

Czas ucieka! Do kiedy KGW muszą wydać pieniądze z ARiMR, a do kiedy napisać sprawozdanie?

Na co koła mogą przeznaczyć dofinansowanie z ARiMR?

Pieniądze przyznawane na działaność statutową mogą być przeznaczone na:

 • aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach,
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, 
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi,
 • propagowanie kultury ludowej,
 • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
 • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
 • rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. 

Oprac. Angelika Drygas

Źródło: gov.pl, Iwona Raszeja-Ossowska – poradnik, pt. Kontrola pomocy finansowej udzielanej Kołom Gospodyń Wiejskich. Jak się przygotować?

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 12:56