StoryEditorKGW w Polsce

KGW – pilnujcie terminu, jest coraz mniej czasu na sprawozdania!

22.01.2024., 12:00h
W 2023 roku 114,3 mln zł z tytułu wsparcia dla kół gospodyń wiejskich trafiło do 13,4 tys. KGW. Jednak do tej pory jedynie nieco ponad 5,8 tys. podmiotów złożyło sprawozdania. Kiedy mija termin?

Wsparcie udzielone zostało już po raz szósty. Z pomocy mogły skorzystać jedynie koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nabór trwał od 3 kwietnia do 30 września 2023 roku. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na ten cel w 2023 roku wyniósł 120 mln zł.

Warunki przyznania wsparcia:

 • koło musi być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
 • koło powinno posiadać numer identyfikacyjny, w celu nadania nr EP należy złożyć wniosek o jego nadanie do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła (wniosku nie muszą składać koła, które przynajmniej raz skorzystały z pomocy).

Wsparcie dla KGW – jakie to pieniądze?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby członków KGW i od 2023 roku wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Wsparcie dla KGW – na jakie cele KGW mogło przeznaczyć pieniądze?

Koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć wsparcie na realizację zadań związanych z:

 • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

image
KGW w Polsce

Kontrola finansów KGW. Kto i co może sprawdzić?

Do kiedy KGW muszą rozliczyć się ze wsparcia?

Czas goni, tylko do 31 stycznia 2024 roku koła gospodyń wiejskich, które w 2023 roku otrzymały wsparcie finansowe na prowadzenie działalności statutowej, powinny rozliczyć się z poniesionych wydatków. Chodzi o zakupy w ramach uzyskanego dofinansowania. Dokumenty należy złożyć w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie dla KGW – warunki

KGW, decydując się na skorzystanie z dofinansowania, zobowiązują się do wykorzystania wsparcia na realizację zadań związanych z działalnością statutową; rozliczenia pomocy w sprawozdaniu w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku; ewentualnego zwrotu pieniędzy – w przypadku niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie do 31 grudnia 2023 roku, a także do przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy.

Angelika Drygas

fot. archiwum redakcji, na zdjęciu Koło Gospodyń Wiejskich z Drążdżewa Małego

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 22:41