StoryEditorKGW w Polsce

KGW – to ostatni dzwonek na złożenie sprawozdania!

29.01.2024., 12:00h
Już najwyższy czas, aby rozliczyć się z wydatków poniesionych na cele statutowe przez koła gospodyń wiejskich, które skorzystały ze wsparcia państwa. Kiedy dokładnie mija termin?

W 2023 roku 114,3 mln zł z tytułu wsparcia dla kół gospodyń wiejskich trafiło do 13,4 tys. KGW. Do tej pory jedynie 9,2 tys. podmiotów złożyło sprawozdania.

Sprawozdania KGW

Wciąż jest czas, aby przedłożyć sprawozdania – dokumenty można zanieść do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeszcze 4,2 tys. KGW powinno dopełnić tej formalności. Jeśli sprawozdania nie dotrą na czas, KGW będą musiały zwrócić otrzymane wsparcie.

KGW – dofinansowanie 2023 r.

Wsparcie zostało udzielone po raz szósty. Z pomocy skorzystały jedynie koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nabór trwał od 3 kwietnia do 30 września 2023 roku. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na ten cel w 2023 roku wyniósł 120 mln zł.

Warunki przyznania wsparcia:

 • koło musi być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
 • koło powinno posiadać numer identyfikacyjny, w celu nadania nr EP należy złożyć wniosek o jego nadanie do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła (wniosku nie muszą składać koła, które przynajmniej raz skorzystały z pomocy).

image
KGW w Berlinie

KGW Szaflary – zwycięskie koło „Bitwy Regionów” 2023 roku na Grüne Woche

Wsparcie dla KGW – jakie to kwoty?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby członków KGW i od 2023 roku wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Wsparcie dla KGW – na jakie cele KGW mogło przeznaczyć pieniądze?

Koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć wsparcie na realizację zadań związanych z:

 • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

W jakim terminie KGW muszą rozliczyć się ze wsparcia?

Już tylko do 31 stycznia 2024 roku koła gospodyń wiejskich, które w 2023 roku otrzymały wsparcie finansowe na prowadzenie działalności statutowej, muszą rozliczyć się z poniesionych wydatków. Dokumenty należy złożyć w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie dla KGW

KGW, decydując się na skorzystanie z dofinansowania, zobowiązują się do wykorzystania wsparcia na realizację zadań związanych z działalnością statutową; rozliczenia pomocy w sprawozdaniu w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku; ewentualnego zwrotu pieniędzy – w przypadku niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie do 31 grudnia 2023 roku, a także do przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy.

Angelika Drygas

fot. MRiRW z archiwum redakcji

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 09:23