StoryEditorKonkurs kulinarny

Rusza „Bitwa Regionów” 2024. KGW szykujcie się!

08.04.2024., 12:00h
Każdego roku przybywa i uczestników, i fanów kulinarnego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejski „Bitwa Regionów”. Nic dziwnego, dzieją się tam kulinarne cuda! Dzięki takim inicjatywom tradycja może znów wejść na polskie salony.

Rysza nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Do udziału zaproszone są KGW z całej Polski oraz stowarzyszenia, które wskrzeszają i kultywują dawne smaki regionów i stare receptury na wyjątkowe potrawy!

Bitwa Regionów 2024

Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Konkursu jest promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, a także prowadzenie i wsparcie działań promocyjnych, edukacyjnych i kulturalnych produktów rolnych i żywnościowych, w tym informowanie o metodach ich produkcji.

Bitwa Regionów 2024 – co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

To nic trudnego. Wystarczy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub pod dedykowanym linkiem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja 2024 roku.

Bitwa Regionów 2024 – etapy

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

Etap I – na tym poziomie komisja kwalifikacyjna ocenia formularze zgłoszeniowe i tworzy listę rankingową prac konkursowych. Do udziału w wydarzeniach regionalnych I etapu zakwalifikują się KGW, które znajdą się na najwyższych pozycjach list rankingowych. – W każdym wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 20 KGW. Zespoły biorące udział w I etapie konkursu, które zostaną najwyżej ocenione przez komisje konkursowe podczas danego wydarzenia regionalnego, zostaną zakwalifikowane do II etapu, tj. półfinału konkursu – czytamy na stronie rządowej.

Etap II – zwycięskie KGW, które zajmą 1. miejsce w wydarzeniach regionalnych, wezmą udział w półfinałach wojewódzkich. 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, przechodzi do finału ogólnopolskiego.

Etap III – finał, czyli rywalizacja z udziałem 16 KGW.

image
KGW w Polsce

Wsparcie dla KGW na 2024 rok – wkrótce rusza nabór!

Bitwa Regionów 2024 – zadanie konkursowe

Chętne do wzięcia udziału w konkursie koła będą miały za zadnie wykonanie potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu, z którego pochodzi dane KGW lub stowarzyszenie. Te artykuły spożywcze muszą być związane z danym obszarem geograficznym, powinny być także wytwarzane tradycyjnymi metodami.

Bitwa Regionów 2024 – zasady

Do konkursu mogą zgłaszać się koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z terenów wiejskich, których celem statutowym jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, a także  rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych. KGW muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Bitwa Regionów 2024 – nagrody

Pula nagród wynosi ponad 65 tys. zł. Dodatkowo laureat I miejsca w finale wygrywa wyjazd na zagraniczne targi rolno-spożywcze w UE.

Etap I:

  • I miejsce  – nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto,
  • II miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1 500 zł brutto,
  • III miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł brutto;

Etap II:

  • I miejsce  – nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł brutto,
  • II miejsca  – nagroda pieniężna o wartości 3 500 zł brutto,
  • III miejsca  – nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto;

Etap III:

  • I miejsce  – nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  • II miejsce  – nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł brutto,
  • III miejsce  – nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł brutto.

oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. czerwiec 2024 19:51