StoryEditorKGW w Polsce

Wsparcie dla KGW na 2024 rok – wkrótce rusza nabór!

20.03.2024., 10:00h
Są pieniądze na realizację celów statutowych przez koła gospodyń wiejskich. Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić określone warunki. Jakie?

Nabór rusza już od 25 marca 2024 roku i jest skierowany do wszystkich KGW wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. To właśnie te koła mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej. Na ten cel rząd przewidział 120 mln zł.

Na jakie cele KGW może przeznaczyć dofinansowanie?

KGW może wydatkować wsparcie na realizację zadań i projektów związanych z:

  • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

image
KGW w Polsce

Kontrola finansów KGW. Kto i co może sprawdzić?

KGW – jaka jest kwota wsparcia?

  • 8 tys. zł otrzymają koła liczące nie więcej niż 30 osób;
  • 9 tys. zł to stawka przeznaczona dla kół liczących od 31 do 75 osób;
  • liczniejsze KGW mogą ubiegać się o 10 tys. zł.

Pomoc dla KGW – do kiedy nabór?

Chętne koła mogą zgłaszać się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września. Jednak pula pieniędzy może wyczerpać się wcześniej, dlatego lepiej nie czekać ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili. Niezbędne formularze będą dostępne na stronie internetowej ARiMR w dniu rozpoczęcia naboru.

Wsparcie dla KGW – warunki

Wniosek może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i które posiada numer identyfikacyjny. Aby zdobyć ten numer, należy złożyć odpowiedni wniosek o jego nadanie do Kierownika BR ARiMR. Jeśli koło już korzystało z pomocy, miało automatycznie nadany numer, więc nie musi dodatkowo wypełniać formularzy zgłoszeniowych w tym zakresie.

Wsparcie dla KGW – gdzie należy wysłać wniosek?

Wnioski można składać bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Pomoc dla KGW – zobowiązania

Koło przyjmujące wsparcie finansowe z budżetu państwa musi dopilnować wykorzystania i wydatkowania pomocy na realizację zadań statutowych do dnia 31 grudnia 2024 roku i rozliczyć się z wydatkowania pieniędzy w formie sprawozdania do 31 stycznia 2025 roku. Powinno także przechowywać wszystkie dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok. W przypadku niewłaściwego wykorzystania lub niewydatkowania wsparcia w terminie do 31 grudnia 2024 roku koło musi zwrócić pobraną sumę.

Angelika Drygas

Fot. KGW Duczki/ KGW Wołczkowo

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. kwiecień 2024 17:03