StoryEditorKobiety na wsi

„Kobiety dla Polskiej Wsi” – startuje nowy konkurs! Kobiety zgłaszajcie się!

24.08.2023., 12:00h
Coraz więcej kobiet angażuje się w projekty mające na celu rozwój obszarów wiejskich. To właśnie dla nich jest ten konkurs! Projekt „Kobiety dla Polskiej Wsi” wyłoni osobowości, dzięki którym aktywizacja społeczności wiejskich tak prężnie się rozwija. Kto może zostać kandydatką?

Inicjatorem konkursu jest Rada Kobiet w rolnictwie. Celem konkursu jest docenienie, wspieranie i jednocześnie promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

„Kobiety dla Polskiej Wsi” – kategorie konkursowe

W tym obszarze jest spore pole do popisu. Wyodrębniono aż 9 kategorii, w obrębie każdej zostanie wyłoniona laureatka:

 • Kobieta Rolnik;
 • Kobieta Przedsiębiorca;
 • Kobieta Kultury Ludowej;
 • Kobieta Społecznik;
 • Kobieta Samorządowiec;
 • Kobieta Innowacyjna;
 • Kobieta promująca zdrowy styl życia;
 • Kobieta w Nauce;
 • Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

image

Kobiety dla Polskiej Wsi

FOTO: Gov.pl

Jakie warunki musi spełniać kandydatka do tytułu „Kobiety dla Polskiej Wsi”?

Organizatorzy zapraszają kobiety, które spełniają jeden z następujących warunków:

 • prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
 • prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
 • podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

„Kobiety dla Polskiej Wsi” – od kiedy zgłoszenia?

Konkurs już wystartował! Zgłoszenia można przesyłać od 23 sierpnia do 12 września 2023 roku, do godz. 11.00. Decyduje data stempla pocztowego. Warto wczytać się w regulamin i zadziałać błyskawicznie. Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji organizowanej przez Radę Kobiet w rolnictwie w październiku 2023 r.

„Kobiety dla Polskiej Wsi” – kto może zgłaszać kandydatki?

Zgłoszeń dokonywać mogą: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jednostki doradztwa rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje rolnicze, wojewoda, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt, sołtys, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

„Kobiety dla Polskiej Wsi” – w jaki sposób zgłaszamy kandydatkę?

Zgłoszenia można przesyłać, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który musi być podpisany przez kandydatkę i wskazany podmiot za pośrednictwem:

 • Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.

Czym jest Rada Kobiet w rolnictwie?

To organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmujący się analizą sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacją ich problemów, rekomendowaniem inicjatyw, czy wspieraniem projektów i akcji społecznych związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na wsiach.

image
Bitwa Regionów 2023

KGW Olmoncianki w finale Bitwy Regionów! Jakie danie zwyciężyło na Podlasiu?

Oprac. Angelika Drygas

fot. envato elements

grafika. Gov.pl

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 03:27