StoryEditorSMART wieś

W konkursie "Moja SMART wieś" można wygrać nawet 6000 zł. Jakie są zasady?

11.01.2023., 10:00h

Co zrobić, aby polska wieś stała się bardziej przyjazna? Jakie projekty sprawią, że życie na wsi będzie pełniejsze, łatwiejsze i ciekawsze? Aby odpowiedzieć na te pytania, wystarczy wziąć udział w trzeciej już edycji konkursu "Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy".

Organizatorzy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) poszukuje pomysłów i inicjatyw, dzięki którym wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Dwie poprzednie edycje zgromadziły ponad 160 prac.

Cel konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy"

Ideą przyświecającą projektowi organizowanemu przez IRWiR PAN jest przede wszystkim:

  • upowszechnianie i promocja smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich poprzez identyfikację wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu stanu faktycznego (z pogłębionym uwzględnieniem wizji oraz inicjatyw wdrażania tej koncepcji w przyszłości),
  • zwiększenie zainteresowania koncepcją smart villages wśród jednostek wprowadzających innowacje, 
  • zaprezentowanie wizji i inicjatyw dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

Dzięki konkursowi możemy być świadkami wymiany inspiracji dotyczących tego, jak może wyglądać współczesna wieś. Baza wiedzy, która zostanie stworzona podczas przedsięwzięcia na pewno będzie sprzyjać poprawie atrakcyjności obszarów wiejskich.

Kto może wziąć udział w konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy"?

Przede wszystkim osoby, jak i podmioty zaangażowane w pracę nad problemami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, ani tych dotyczących formy prawnej uczestnika. Organizatorzy chcą rozpoznać marzenia, dążenia i pomysły wśród różnych grup. – Ponadto konkurs pozwoli wzbudzić zainteresowanie zarówno potencjalnych uczestników, jak i dotrzeć do decydentów – od szczebla gminnego do rządowego, czy wręcz europejskiego – czytamy na stronie poświęconej konkursowi.

Nagrody w konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy"

Organizator przygotował nagrody finansowe w łącznej wysokości 44000 zł brutto:

  • w części „WIZJE”: nagroda I stopnia - 6000 zł, nagroda II stopnia - 5000 zł, nagroda III stopnia - 4000 zł oraz 7 wyróżnień po 1000 zł brutto;
  • w części „INICJATYWY”: nagroda I stopnia - 6000 zł, nagroda II stopnia - 5000 zł, nagroda III stopnia - 4000 zł oraz 7 wyróżnień po 1000 zł brutto.

Termin nadesłania prac

Prace można zgłaszać w terminie od 01.07.2022 do 28.02.2023 r.

image
FOTO: Irwir Pan

Jaka jest główna idea konkursu?

Przede wszystkim poszukiwane są pomysły i inicjatywy, dzięki którym poprawi się jakość życia na wsi, np. w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Warto postawić na nowoczesne technologie. Dzięki temu projektowi organizatorzy liczą na zwiększenie zainteresowania i wiedzy na temat koncepcji smart villages i jej wdrażania; aktywizację mieszkańców wsi w poszukiwaniu nowych rozwiązań, szerzenia informacji na temat idei inteligentnych wsi wśród decydentów w kontekście perspektywy finansowej UE 2023-2027.

image
Hodowla kur

Własna hodowla kur. Od czego zacząć?

Koncepcja smart village

Przypominamy, że smart village to m.in. wieś, która wykorzystuje technologie cyfrowe i innowacje w codziennym życiu, aby dążyć do poprawy jakości życia, polepszenia standardu usług publicznych i odpowiedniego wykorzystania potencjału lokalnego oraz środowiska.

Do pobrania:

Regulamin III konkursu "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy" 

Formularz zgłoszenia na III konkurs „Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy” 

Oprac. Angelika Drygas

Źródło: IRWiR PAN

Plakat: IRWiR PAN

Fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. luty 2023 12:46