StoryEditorSołtysi w Polsce

tyDZIEŃ z SOŁTYSAmi – Olszewka i sołtys, który integruje całą wieś!

08.03.2023., 12:00h
Sołtysi inspirują, działają, pomagają. Mimo ogromu obowiązków, znajdują czas na spotkania i rozwiazywanie palących problemów mieszkańców wsi. W jaki sposób swoją misję realizuje Pan Waldemar Grabowski, sołtys ze wsi Olszewka?

11 marca w całej Polsce obchodzimy Dzień Sołtysa, z tej okazji przez cały tydzień Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa publikuje wywiady z sołtysami z naszego kraju. Pierwszym rozmówcą był Maciej Dąbrowski, sołtys wsi Dąbrowa-Moczydły na Podlasiu. Kolejny wywiad z sołtyską Anną Kobielską przeniósł czytelnika do Mieszewa w województwie zachodniopomorskim.

 

Oto rozmowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Panem Waldemarem Grabowskim, sołtysem ze wsi Olszewka z województwa mazowieckiego, opublikowana w serwisie gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Od ilu lat jest Pan sołtysem?

Waldemar Grabowski: Sołtysem jestem od roku. Poprzedni sołtys ciężko zachorował i nie mógł pełnić dalej tej funkcji. Trzeba było zrobić uzupełniające wybory, w których mieszkańcy wsi wybrali mnie.

ARiMR: Co spowodowało, że zdecydował się Pan na pełnienie tej funkcji?

W.G.: Chciałem i chcę, żeby nasza wieś tętniła życiem, żeby ludzie się integrowali, żeby były okazje do spotykania się. Oderwanie się od szarej rzeczywistości jest szczególnie potrzebne młodzieży, dzieciom i osobom starszym. Zależy mi na dbaniu o stan naszych dróg, które niszczy codzienna eksploatacja.

ARiMR: Czym zajmuje się Pan jako sołtys?

W.G.: Tych obowiązków jest trochę. Odpowiadam za dostarczanie różnych pism. Są wśród nich m.in. ogłoszenia ze starostwa i gminy, informacje od weterynarza, decyzje dotyczące zwrotu akcyzy, a czasem też upomnienia. Przyjmuję również płatności podatkowe i za wywóz śmieci. Jeśli jest potrzeba, organizuję zebrania sołeckie.

ARiMR: Z jakimi sprawami zgłaszają się do Pana mieszkańcy sołectwa?

W.G.: Najczęściej jestem informowany o złym stanie dróg albo braku wody. Zdarzają się sąsiedzkie sprzeczki albo kłopoty z błąkającymi się psami. Jeśli jestem w stanie, staram się pomagać w rozwiązywaniu takich problemów.

ARiMR: Z czego Pan jako sołtys czerpie największą satysfakcję?

W.G.: Satysfakcję przynosi mi uśmiech drugiej osoby, której mogłem pomóc.

ARiMR: Co uważa Pan za sukces?

W.G.: Współorganizowaliśmy uroczystość 100-lecia naszego kościoła parafialnego, powstała wówczas ciekawa wystawa plenerowa. Było to dla nas duże wyzwanie, ale z pomocą mieszkańców mojej wsi wszystko się udało.

ARiMR: Jakie efekty przekazywanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wsparcia dostrzega Pan w swoim otoczeniu?

W.G.: Nowe ciągniki, maszyny rolnicze, wyremontowane i nowoczesne obory – to efekty dofinansowania unijnego.

ARiMR: Czego życzyłby Pan sobie jako sołtysowi?

W.G.: Życzyłbym sobie wytrwałości w wykonywaniu swoich obowiązków.

Sołtysi w Polsce 

W Polsce jest ok. 40 tysięcy sołtysów – kobiet i mężczyzn, w różnym wieku. To osoby zaangażowane, inspirujące i kreatywne, pełne pasji społecznikowskiej.

image
Sołtys w Polsce

tyDzień z SOŁTYSAmi - Mieszewo, czyli wieś, w której rządzi kobieta!

Oprac. Angelika Drygas

Źródło. Gov.pl

Fot. envato elements

 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. lipiec 2024 15:47