StoryEditorPrawo budowlane

Domy powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę! Sejm jest na „tak”

19.08.2023., 15:00h
Przyjęta w czwartek 17 sierpnia nowelizacja zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domów powyżej 70 m kw., przydomowych schronów do 35 m kw. i kiosków o powierzchni nie większej niż 15 m kw.

Budowę będzie można rozpocząć od razu

Przepisy wyłączają możliwość wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

– W praktyce oznacza to, że budowę takiego domu będzie można rozpocząć niemalże natychmiast po przesłaniu do urzędu prostego zgłoszenia oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych – zauważył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda (cyt. za bankier.pl). Ta opcja budowy dotyczy wyłącznie domów wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków o powierzchni zabudowy powyżej 70 m kw. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że dom musi być budowany na własne potrzeby, a nie w celu najmu bądź sprzedaży. Mimo zmian, nadal pozostaje obowiązek prowadzenia dziennika budowy i ustanowienia kierownika budowy.

Ogłoszono konkurs na projekty domów

Jak informuje minister Buda, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadził konkurs na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m kw. Do 31 lipca projektanci mieli czas na składanie prac konkursowych, a ocena potrwa do 5 września br. Ma to na celu udostępnienie bezpłatnych projektów do pobrania dla wszystkich chętnych.

Przepisy dotyczą również schronów

Nowelizacja zakłada również możliwość stawiania przydomowych schronów i ukryć doraźnych o powierzchni do 35 m kw. przeznaczonych do ochrony użytkowników domów jednorodzinnych przed skutkami zagrożeń, np. militarnych. Dopuszcza osoby posiadające tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika do uzyskiwania uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie.

Zmiany również w specustawie mieszkaniowej

Zostały przyjęte poprawki do ustawy o NABE, które dotyczą zmian w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Uchylony zostaje wymóg określania w inwestycji mieszkaniowej minimalnej liczby miejsc postojowych wynoszącej co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianych do realizacji. W przypadku inwestycji w zabudowie śródmiejskiej minimalna liczba miejsc postojowych jest co najmniej równa liczbie mieszkań.

Wykup lokali z programu Mieszkanie Plus

Określone zostały osoby uprawnione do wykupu lokali i zasady wykupu. Poprawki przewidują możliwość „dojścia do własności” z dopłatą państwa do rat ceny sprzedaży mieszkania. Dopłaty będą jednak przysługiwać nie więcej niż 300 rat. Maksymalny limit środków budżetu państwa na sfinansowanie dopłat do rat w 2024 r. wyniesie 16,1 mln zł, w 2025 r. 18,9 mln zł, a w kolejnych latach po 20 mln zł. Ustawa wraz ze zmianami zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Senat.

image
Aktualności prawne

Prawo budowlane 2023: o czym trzeba wiedzieć, zaczynając budowę domu?

Oprac. Sandra Matus

fot. envato elements

Źródło: bankier.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. lipiec 2024 16:01