StoryEditorPieniądze na kanalizację

Czy będą dopłaty na podłączenie do kanalizacji? RPO apeluje do ministra

Na właścicielach nieruchomości spoczywa ustawowy obowiązek przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej lub własnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Niestety, przeprowadzenie całej procedury jest kosztowne. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra infrastruktury o wprowadzenie programu wsparcia, obejmującego podłączenie domu do systemu kanalizacji. Jakie rozwiązania proponuje?

Kto musi mieć przyłącze do kanalizacji? 

Jeżeli na danym obszarze funkcjonuje sieć kanalizacyjna, na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia się do niej. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wówczas nieruchomość powinna zostać wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Takie obowiązki nakłada na posiadaczy domów Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Ile kosztuje podłączenie do kanalizacji? 

Okazuje się, że podłączenie domu do kanalizacji może stanowić duże obciążenie dla portfela. Koszty takiego przedsięwzięcia mogą być różne, zależą bowiem od takich zmiennych jak lokalizacja, długość rurociągu, jakość materiałów czy odległość od sieci kanalizacyjnej. W skrajnych przypadkach rachunek za przyłączenie się do kanalizacji może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Częściej koszt zamyka się w mniejszej kwocie, jednak jest to około kilkunastu tysięcy złotych. W niektórych gminach zdarza się, że samorząd przeprowadza podłączenie nieruchomości do sieci ściekowej, jednak zwykle wystawia właścicielowi rachunek, na którego wysokość nie ma on wpływu. 

Przeczytaj także: Odprowadzasz deszczówkę na działkę sąsiada lub do kanalizacji? Grozi ci OGROMNA kara! 

RPO domaga się od ministra wsparcia przy podłączaniu do sieci kanalizacyjnej 

Kosztami podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem są one na tyle wysokie, że stanowią realny problem dla biedniejszych właścicieli nieruchomości. Ze względu na to, że przyłączenie do kanalizacji jest obowiązkowe, niewypełnienie tego obowiązku skutkuje mandatem. W ten sposób tworzy się błędne koło: posiadaczy domów nie stać na system podłączenia do sieci ścieków, a brak przyłącza powoduje karę finansową, jeszcze bardziej pogarszającą ich sytuację materialną. Biorąc to pod uwagę, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do ministra infrastruktury z apelem o stworzenie przepisów, gwarantujących pomoc od państwa w tej sytuacji. 

"W skargach do RPO właściciele nieruchomości podnoszą, że koszty tego wyceniono na kilkadziesiąt tysięcy zł. Ich dochody nie pozwalają zaś na pokrycie tych kosztów. Pomoc finansowa państwa, o którą mogą się ubiegać, jest zaś symboliczna" - uzasadniał swoje stanowisko Wiącek. Gminy oferują swoim mieszkańcom wsparcie rzędu kilkuset złotych.

Przeczytaj także: Szambo, kompostownik, śmietnik, studnia: jak ulokować je na działce zgodnie z przepisami?

Jakie rozwiązania w sprawie kanalizacji proponuje RPO? 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, potrzebna jest interwencja w sprawie osób w trudnej sytuacji ekonomicznej, które nie są w stanie zapłacić za przyłączenie swojego domu do sieci kanalizacyjnej. Dopóki nie powstanie skuteczny mechanizm, który da szansę uzyskania wsparcia od państwa, zdaniem Marcina Wiącka powinna istnieć możliwość umorzenia postępowania lub odstąpienia od wydania nakazu przyłączenia, motywowana sytuacją, w której właściciel nieruchomości nie jest w stanie uiścić kosztów.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 02:00