StoryEditorSzanuj wodę!

Program Moja Woda 2023 – kiedy można liczyć na dopłaty do zbierania deszczówki?

19.05.2023., 12:00h
W 2023 roku ruszy kolejna edycja programu Moja Woda. To wsparcie dla osób, które działają proekologicznie i chcą zbudować przydomową instalację zatrzymującą wody opadowe i roztopowe. Co więcej wiadomo o tej inicjatywie?

Moja Woda – założenia

Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły program Moja Woda w 2020 roku. Na dotacje mogli liczyć właściciele domów, którzy byli skłonni zainwestować w systemy zbierające tzw. deszczówkę. Dzięki takim działaniom wody opadowe i roztopowe zostają na terenie nieruchomości objętej wsparciem, nie będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, czy do rowów odwadniających.

Moja Woda – kwoty

Możliwe było uzyskanie dotacji do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup, montaż i uruchomienie instalacji. Minimalna wartość przedsięwzięcia to 2 000,00 tys. zł, zatem minimalna kwota dotacji wynosiła 1 600,00 zł.

Moja Woda – idea

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększenie jej retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zmagazynowanych wód opadowych i roztopowych. W przyszłości takie działania mają chronić przyrodę przed negatywnymi skutkami zmian klimatu. Budżet na lata 2020-2024 to 210,2 mln zł.

image
Ekologiczne rozwiązanie

Deszczówka – jak zbierać i wykorzystywać wodę deszczową?

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu Moja Woda?

Do kosztów kwalifikowanych w programie Moja Woda zaliczamy (za mojawoda.info): zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji:

  • do zebrania wód z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez orynnowania),
  • do retencjonowania wód w zbiornikach: podziemnych, naziemnych, oczek wodnych,
  • do magazynowania wód w gruncie, np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń,
  • do retencjonowania wód na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),
  • do wykorzystywania magazynowanej wody, np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie zebranej wody.

Wydatki kwalifikowane to także zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników objętych dofinansowaniem wynosi 2 m3. Uwaga! Koszty te nie obejmują dopłat do wymiany rynien.

Moja Woda 2023 – od kiedy można składać wnioski?

Z nieoficjalnych danych wynika, że nabór ruszy w 2023 roku, dokładną datę poda Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Prawdopodobnie to ostatnia edycja tego projektu, ponieważ jego zakończenie jest przewidziane na 2024 rok. Czy zmienią się kwoty dofinansowania lub minimalne wartości przedsięwzięcia? Tego jeszcze nie wiemy.

image

Program Moja Woda 2023

FOTO: Envato Elements

Kto może się ubiegać o wsparcie z programu Moja Woda?

Beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy także właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, a także tych, na których rozpoczęto budowę. Budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Czy rolnik może skorzystać z programu Moja Woda?

Dofinansowanie może być udzielone pod warunkiem, że instalacje oraz zmagazynowana woda opadowa, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej. Zatem taką wodę rolnik może używać wyłącznie do podlewania ogródka na potrzeby własne.

oprac. Angelika Drygas

Źródło: mojawoda.info

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 03:33