StoryEditorPodatki

Podatek od deszczu 2024: kto i ile musi zapłacić?

Podatek od deszczu brzmi nieco abstrakcyjnie, jednak część właścicieli nieruchomości w Polsce jest zobowiązana go odprowadzać. To opłata za zmniejszenie naturalnej retencji na danym terenie. Czy posiadacz domu na wsi musi płacić podatek od deszczu? Kiedy i ile trzeba oddać skarbowi państwa?

Czym jest podatek od deszczu? 

Podatek od deszczu, zwany także podatkiem lub opłatą deszczową, obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Wydawać by się mogło, że można potraktować tę opłatę z przymrużeniem oka, jednak w rzeczywistości sprawa jest poważna. Podatek ten ma bowiem być obciążeniem dla tych właścicieli nieruchomości, którzy przyczyniają się do zmniejszania naturalnej retencji wody na danym terenie. W takich miejscach konieczne jest odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji zbiorczej lub zbiorników wodnych. 

Kto musi płacić podatek od deszczu? 

Podatek od deszczu nakładany jest na właścicieli nieruchomości o wielkości powyżej 3500 m2, jeżeli ponad 70 proc. powierzchni danej działki jest zabudowane lub pokryte nawierzchnią nieprzepuszczającą wody, na przykład: 

  • betonem, 
  • asfaltem, 
  • kostką brukową. 

Z kolei do zabudowań liczą się budynki mieszkalne, gospodarcze i użytkowe oraz podjazdy i parkingi, jeżeli nie przepuszczają wody. Wyjątkiem są nieruchomości ujęte w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej - one są zwolnione z opłaty. 

Przeczytaj także: Odprowadzasz deszczówkę na działkę sąsiada lub do kanalizacji? Grozi ci OGROMNA kara!

Jak uniknąć podatku od deszczu? 

Właściciele dużych nieruchomości, na których znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne, hale handlowe, magazyny lub inne budynki wielkopowierzchniowe, mogą ominąć podatek od deszczu, dołączając się do systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Innym sposobem jest podejmowanie różnego rodzaju inwestycji, mających na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na obszarze działki. 

Osoby, które zakupiły dużą działkę i chcą zbudować na niej dom jednorodzinny, w większości przypadków nie muszą martwić się o konieczność uiszczenia podatku od deszczu. Warto jednak zadbać o to, by pozostawić jak największą powierzchnię biologicznie czynną na swojej działce - takie działanie będzie korzystne dla ekosystemu. 

Przeczytaj także: Trwa nabór wniosków w programie Moja Woda! Ile pieniędzy można dostać na zbieranie deszczówki?

Ile wynosi podatek od deszczu? 

Pieniądze z podatków od deszczu trafiają w 90 proc. do Wód Polskich, a w 10 proc. - do budżetu gminy, na terenie której opłata została uiszczona. Nie ma jednak stałej stawki, którą trzeba zapłacić. Wylicza się ją w zależności od obszaru zabudowania czy pokrycia nieprzepuszczalną nawierzchnią. Kwota podatku jest równa iloczynowi jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Wysokość stawek to mniej więcej od 0,10 do 1 zł/m2 rocznie, w zależności od następujących czynników: 

  • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 1 zł za 1 m2 na 1 rok, 
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,60 zł za 1 m2 na 1 rok, 
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,10 zł za 1 m2 na 1 rok. 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 02:01