StoryEditorMoja Woda 2024

Trwa nabór wniosków w programie Moja Woda! Ile pieniędzy można dostać na zbieranie deszczówki?

Właściwe gospodarowanie wodą deszczową to ważne zadanie, ponieważ woda jest niezwykle cenna. By zachęcać Polaków do wykorzystywania deszczówki, powstał program Moja Woda. Obecnie trwa kolejny nabór wniosków. Co dokładnie można sfinansować z takiej dotacji? Ile pieniędzy można dostać?

Czym jest program Moja Woda? 

Program Moja Woda służy wspieraniu przedsięwzięć związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem wody opadowej czy roztopowej. Jego głównym celem jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych i zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do dalszego rozsądnego wykorzystywania nagromadzonej deszczówki.

Przeczytaj także: Odprowadzasz deszczówkę na działkę sąsiada lub do kanalizacji? Grozi ci OGROMNA kara!

Kto może dostać dotację z programu Moja Woda? 

O dofinansowanie w programie Moja Woda mogą się starać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Warto jednak mieć na uwadze, że wsparcie w ramach tego programu udzielane jest tylko raz. Osoba, która już skorzystała z dotacji i chce na przykład rozbudować przydomowy system gromadzenia deszczówki o kolejny element, nie otrzyma pieniędzy z Mojej Wody.

Przeczytaj także: Termomodernizacja domu 2024: ile pieniędzy można dostać?

Moja Woda 2024: na co można dostać pieniądze? 

W obecnym naborze wniosków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać pieniądze na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji takich jak: 

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; 
  • instalacje rozsączające, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny; 
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; 
  • instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. 

Przeczytaj także: Dofinansowanie do pompy ciepła 2024: komu przysługują pieniądze z programu Moje Ciepło?

Ile pieniędzy można dostać z programu Moja Woda? 

Wsparcie finansowe realizowane w programie Moja Woda ma formę dotacji. Pokrywa ona do 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Kwota dofinansowywanej inwestycji nie może być niższa niż 2000 zł, a instalowany zbiornik musi mieć co najmniej 2 m3. 

Przeczytaj także: W 2024 ruszy Mój Prąd 6.0! Kto może się starać o dotację? Jakie będą zmiany?

Gminne dotacje na gromadzenie deszczówki: co trzeba wiedzieć? 

Program Moja Woda ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany ze środków WFOŚiGW. Część gmin realizuje jednak również lokalne programy, które mają zachęcać mieszkańców do gromadzenia i wykorzystywania deszczówki. Warto się zorientować, czy w danej gminie istnieje taka inicjatywa i czy będzie kontynuowana w 2024 roku. Wysokość gminnego wsparcia zwykle jest mniejsza niż w przypadku Mojej Wody – dla przykładu działający w Ostrowie Wielkopolskim program “Ostrów łapie deszcz" oferuje dofinansowanie w maksymalnej wysokości 2000 zł. Może to być jednak dobry sposób na uzyskanie dotacji na nieco mniejszą inwestycję bądź rozwinięcie już istniejącej przydomowej sieci gromadzenia i gospodarowania deszczówką. 

Przeczytaj także: Program Czyste Powietrze 2024: jakie zmiany nas czekają?

Moja Woda 2024: do kiedy trwa nabór wniosków? 

Obecnie nabór wniosków w programie Moja Woda jest otwarty. Dokumenty przyjmowane są drogą elektroniczną do 30 czerwca 2024 roku. Dokumentację potwierdzającą zrealizowanie inwestycji trzeba przesłać do odpowiedniego urzędu do 31 lipca 2024 roku.

 

Zuzanna Ćwiklińska

źródło: gov.pl

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
11. kwiecień 2024 23:31