StoryEditorBudowa domu

Zmiany w prawie budowlanym od 15 sierpnia 2024: co nas czeka?

Prawo budowlane jest często aktualizowane. Najbliższa nowelizacja wejdzie w życie już w połowie sierpnia. Co ze sobą przyniesie?

Spis treści:

Zmiany w prawie budowlanym w sierpniu 2024 

Zmiany w przepisach prawa budowlanego zostały już zaakceptowane. Wprowadziło je rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opublikowano je w Dzienniku Ustaw 14 maja 2024, zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia, czyli 15 sierpnia 2024. 

Budowanie z drewna: co nowego w przepisach budowlanych? 

Nowości w przepisach budowlanych ucieszą wszystkich zwolenników wykorzystywania drewna w konstrukcjach. Zmiany pozwolą bowiem na szersze zastosowanie drewna przy wznoszeniu budynków. Belki i słupy z drewna klejonego warstwowo o wymiarach minimalnych przekroju poprzecznego co najmniej 14 cm będą mogły być wykorzystane jako: 

 • konstrukcyjne elementy liniowe (słupy, belki i in.) w budynkach niskich, 
 • konstrukcyjne dachowe elementy liniowe w budynkach niskich, średniowysokich, hali sportowej, basenu. 

Klasa odporności ogniowej stosowanych komponentów drewnianych nie może być niższa niż R30. 

Zmiany pozwolą również na używanie belek czy słupów z drewna litego czterostronnie struganego z fazowaniem krawędzi do warstwowych elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz schodów i pochylni, jednak pod warunkiem zastosowania określonych materiałów ogniochronnych. Wszystko po to, by zwiększyć możliwości wykorzystywania drewna w budownictwie przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pożarowego. 

Przeczytaj także: Planujesz remont domu w 2024 roku? Dowiedz się, ile to kosztuje!

Co się zmieni w sytuowaniu budynków wobec granicy działki? 

Każdy, kto ma doświadczenie z prawem budowlanym, wie, że określa ono odległości, jakie muszą zachowywać budynki w stosunku między innymi do granic działki. W tej kwestii nastąpi zmiana od 15 sierpnia 2024. Według nowych przepisów, każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę. Budynek, który jest zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki, może znajdować się 3 metry od granicy (dotąd były to 4 metry), jeżeli spełni następujące kryteria: 

 • ściana budynku jest usytuowana w sposób inny niż równoległy do granicy działki; 
 • zewnętrzna krawędź okna lub drzwi powinna znajdować się nie mniej niż 4 m od granicy działki. 

Dzięki temu możliwe będzie lepsze wykorzystanie działek o nietypowych kształtach. 

Przeczytaj także: Jak zbudować wiatę bez pozwolenia?

Nowelizacja prawa budowlanego 2024: co się zmieni? 

Wprowadzenie większych możliwości wykorzystania drewna w elementach konstrukcyjnych budynków oraz zmiana odległości ścian od krawędzi działki to niejedyne nowości w prawie budowlanym. Inne zmiany, które wejdą w życie 15 sierpnia 2024, obejmują również: 

 • zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych od obiektów przemysłowych (powinna wynosić 30 m); 
 • zwiększenie odległości między budynkami (wielorodzinne budynki posiadające 4 lub więcej nadziemnych kondygnacji powinny być zlokalizowane w odległości co najmniej 5 m od granicy działki); 
 • wzrost powierzchni terenów zielonych; 
 • minimalna powierzchnia lokalu użytkowego (wynosi 25 m2); 
 • zmniejszenie hałasu w budynkach mieszkalnych poprzez zapewnienie odpowiedniej izolacji dźwiękowej; 
 • zmiany w organizacji miejsc postojowych, z których korzystają osoby niepełnosprawne (stanowić będą maksymalnie 6 proc.); 
 • zmiany wymagań dotyczących miejsc rekreacyjnych oraz placów zabaw; 
 • pomieszczenia przeznaczone do przechowywania wózków dziecięcych i rowerów (minimalna powierzchnia 15 m2); 
 • zwiększenie prywatności na balkonach (usytuowane na jednej płycie wymagają montażu przegród pomiędzy nimi); 
 • zapewnienie pomieszczenia przeznaczonego do przewijania osoby dorosłej o szczególnych potrzebach. 

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. lipiec 2024 15:16