StoryEditorŚwiadczenie wspierające

Będą pieniądze! Od 1 stycznia 2024 roku ważne regulacje w świadczeniu wspierającym

04.12.2023., 14:00h
Zaspokojenie szczególnych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych to tak naprawdę spore wydatki. Wiedzą to opiekunowie i rodzice. Już niebawem uruchomione zostanie świadczenie wspierające, którego celem jest choć częściowe pokrycie wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające – dla kogo?

Pieniądze przysługują osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające – od kiedy wejdzie w życie?

Wraz z początkiem roku, tj. od 1 stycznia 2024 roku będzie przysługiwało to świadczenie. Dla opiekuna osoby niepełnosprawnej nie przysługuje świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające – ile wynosi?

Pieniądze będą przysługiwać co miesiąc w wysokości:

 • 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • 180% renty socjalnej – poziom wsparcia od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia;
 • 120% renty socjalnej – poziom wsparcia od  85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia;
 • 80% renty socjalnej – poziom wsparcia od 80 do 84  punktów w skali potrzeby wsparcia;
 • 60% renty socjalnej – poziom wsparcia od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia;
 • 40% renty socjalnej – poziom wsparcia potrzebę od 70 do 74  punktów w skali potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające – wyjątki

Ustawa o świadczeniu wspierającym będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, ale z pewnymi wyjątkami:

 • od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające  będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 87 do 100 pkt, 
 • od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby  wsparcia od 70  do 77 pkt .

Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą wydawały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Na podstawie tej decyzji będzie ustalany poziom świadczenia wspierającego.

Komu  świadczenie wspierające nie przysługuje?

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością:

 • uzyskała mniej niż 70 punktów potrzeby wsparcia;
 • nie złożyła w wymaganej formie lub popełniła błędy formalne we wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego;
 • została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo–leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
 • jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • ma osobę, która jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dla osoby, która uzyskała mniej niż 70 punktów poziomu potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające nie przysługuje.

image
Emerytura w Polsce

Szykują się zmiany ważne dla seniorów! Dwa punkty, które namieszają w systemie emerytur

Czy świadczenie wspierające jest waloryzowane?

Wysokość świadczenia wspierającego oblicza się w odniesieniu do renty socjalnej, rośnie więc proporcjonalnie do wzrostu renty, czyli jest waloryzowane.

Kto wypłaca świadczenie wspierające?

Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z miejscem zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

Jak złożyć wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wspierającego ?

Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jedynie w formie elektrofonicznej, w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku wymaga posiadania profilu na portalu informacyjnym ZUS. 

image
Pomoc sąsiedzka na wsi

Czym są usługi sąsiedzkie? Czy w wiejskich gminach można na tym zarabiać?

Oprac. Angelika Drygas

Źródło: swiadczenie-wspierajace.pl, Gov.pl

fot. envato elements

 

 

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 03:12