StoryEditorŚwiadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku będzie wyższe o 530 zł. Są też inne zmiany

05.12.2023., 10:00h
Angelika DrygasAngelika Drygas
Osoby opiekujące się dzieckiem lub innym członkiem rodziny z niepełnosprawnością mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Niebawem zwiększy się kwota przelewu. Jakie inne zmiany zostają wprowadzone?

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobom, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnością. Tylko oni wiedzą, jak wiele wydatków ponoszą w zawiązku z zaspokojeniem codziennych potrzeb swoich podopiecznych.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r – ważne zmiany

  • Z nowym rokiem opiekunowie mogą liczyć na dogodne zmiany. Znika zapis wykluczający możliwość podjęcia pracy zarobkowej – od stycznia 2024 roku opiekunowie będą mogli pracować i jednocześnie otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. To duży krok ku poprawie bytu rodzin mierzących się z tak wieloma trudnościami.
  • Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom lub innym opiekunom zajmującym się dzieckiem z niepełnosprawnością do 18. roku życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna. Po osiągnięciu pełnoletności, dziecko jako osoba pełnoletnia, będzie mogło ubiegać się o świadczenie wspierające.
  • Kolejną nowinką jest zasada mówiąca o tym, że opiekunowi będzie przysługiwało świadczenie na każde dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno jak do tej pory. Rodzic lub opiekun sprawujący opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością, otrzyma pieniądze także na drugą i kolejną osobę w wysokości podwyższonej o 100 proc. Ten przepis nie obowiązuje w przypadku dyrektorów placówek.

image
Pomoc sąsiedzka na wsi

Czym są usługi sąsiedzkie? Czy w wiejskich gminach można na tym zarabiać?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku – stare i nowe zasady

Ważne, aby wiedzieć, że osoby otrzymujące świadczenia na „starych” zasadach, nie będą mogły podjąć zatrudnienia. Jednak opiekunowie, którzy nabędą prawa do końca 2023 roku będą mogli wybrać system świadczeń według starszych przepisów lub ten w duchu nowych zasad. Osoby, które po raz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne po 1 stycznia 2024 roku, nie będą miały wyboru i otrzymają wsparcie na nowych zasadach.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku – ile wynosi?

Stawka będzie wyższa i wyniesie 2988 zł, w 2023 r. było to 2458 zł. Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie zatem o 530 zł miesięcznie w stosunku do kwoty, która obowiązuje w tym momencie.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Zostaje ono przyznane, gdy niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia. Po ukończeniu tego wieku osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel będzie mógł ubiegać się o świadczenie wspierające. 

Świadczenie pielęgnacyjne – osoby uprawnione 

To wsparcie przeznaczone jest dla:

  • rodziców osób z niepełnosprawnością,
  • opiekunów faktycznych,
  • innych osób, które mają nałożony obowiązek alimentacyjny,
  • małżonków,
  • rodziny zastępczej,
  • osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
  • dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne – wniosek

Odpowiednie dokumenty składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

image
Świadczenie wspierające

Będą pieniądze! Od 1 stycznia 2024 roku ważne regulacje w świadczeniu wspierającym

Oprac. Angelika Drygas

Źródło: Gov.pl, pit.pl

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. luty 2024 12:37