StoryEditorWsparcie państwa

Zasiłek stały w 2024 roku jest wyższy! Ile wynosi?

07.02.2024., 12:00h
Od stycznia 2024 wrasta zasiłek stały. O jakiej kwocie mowa? Jakie są zasady przyznawania wsparcia? Jakie grupy mogą spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego?

Komu przysługuje zasiłek stały?

W tym przypadku liczą się dwie grupy. Zasiłek należy się pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały – kryteria dochodowe

O jakich kryteriach mowa? Kwoty kryteriów dochodowych pozostają bez zmian: dla osoby samotnie gospodarującej jest to 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Zasiłek stały. Ile wynosi w 2024 roku?

Od 1 stycznia 2024 roku rośnie kwota zasiłku stałego. Jego minimalna kwota wynosi 100 zł miesięcznie, a  maksymalna kwota 1000 zł miesięcznie. To spory wzrost, do tej pory było to odpowiednio 30 zł i 719 zł. Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały a inne świadczenia

Okazuje się, że w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje – czytamy na gov.pl.

image
Tarcza antyinflacyjna

Dodatek osłonowy 2024: komu i w jakiej kwocie przysługuje?

Zasiłek stały a dom opieki społecznej

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek stały?

Wniosek należy złożyć w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Kluczową sprawą pozostaje kwestia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu  zamieszkania wnioskodawcy. Niezbędne będą także dokumenty, np. zaświadczenie o wysokości dochodu.

image
Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku będzie wyższe o 530 zł. Są też inne zmiany

Angelika Drygas

fot. envato elements

Źródło: gov.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. lipiec 2024 00:51