StoryEditorPodwyżki cen

Ceny wody i ścieków pójdą w górę! Dlaczego?

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowelizację ustawy, z której wynika, że obowiązek zatwierdzania wysokości taryf za wodę i ścieki będzie znów spoczywał na radach gmin. To prawdopodobnie zaowocuje podwyżkami.

Z artykułu dowiesz się:

Kto ustala stawkę za wodę i ścieki? 

W 2017 roku wprowadzono w Polsce reformę, która zmieniała sposób ustalania cen za wodę i ścieki. Wcześniej decydowały o tym rady gmin lub rady miasta. Od 2017 roku ustalenie cennika spoczywało jednak na Wodach Polskich. Takie rozwiązanie spotkało się wówczas z pewną krytyką, ponieważ sprzyjało centralizacji i odbierało możliwość decydowania o sobie samorządom, z reguły najlepiej zorientowanym w tym, jakie są problemy i szanse lokalnej społeczności, w tym także w zakresie oczyszczania ścieków i płacenia rachunków za wodę. 

Na kogo rząd chce przenieść ustalanie taryf za wodę i ścieki? 

Rząd Donalda Tuska cofa wiele reform wprowadzonych w czasach, gdy władzę sprawowało Prawo i Sprawiedliwość. Ministerstwo Infrastruktury szykuje właśnie projekt ustawy, który częściowo zniesie rozwiązania z 2017 roku, dotyczące ustalania stawek za wodę i ścieki. Rząd chce, by ta kwestia ponownie należała do samorządów. Gdy ustawa przejdzie proces legislacyjny, to znów rady gmin i miast będą decydowały o tym, ile mieszkańcy zapłacą za czystą wodę oraz ścieki. 

Przeczytaj także: Składki ZUS na każdą umowę? Idą poważne zmiany!

Czy woda i ścieki zdrożeją? 

Wody Polskie nie były skłonne do wprowadzania podwyżek za wodę i ścieki. W wielu gminach od lat obowiązywały te same stawki, mimo że samorządy domagały się podniesienia rachunków. To zadowalało mieszkańców, którzy zwłaszcza w czasach kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji nie musieli dodatkowo martwić się o koszty wody i ścieków. W dłuższej perspektywie nie było to jednak dobre rozwiązanie. Samorządy są bowiem odpowiedzialne za dostarczanie wody i odbieranie nieczystości, potrzebowały więc także wpływu na ceny, które poniosą mieszkańcy, by móc zbilansować wydatki i przychody. Dziś w wielu gmin nie ma wątpliwości: koniec z blokadą ze strony Wód Polskich, niebawem za wodę i ścieki zapłacimy więcej. 

Jak będą ustalane ceny wody i ścieków? 

Podstawą do ustalania cen wody i ścieków w danym regionie będzie wysokość cen i stawek opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę dla każdego regionu wodnego w roku poprzednim. Ogłosi je minister do spraw gospodarki wodnej do 31 października każdego roku. W oparciu o te stawki samorządy przygotują nowe taryfy opłat. 

Przeczytaj także: Czy będą dopłaty na podłączenie do kanalizacji? RPO apeluje do ministra

Kiedy Wody Polskie będą ustalać cenę za wodę i ścieki? 

Wody Polskie nie zostaną całkowicie wykluczone z regulowania cen wody i ścieków, jednak rola tej spółki będzie znacznie ograniczona. Projekt ustawy przewiduje, że taryfy opłat przygotowane przez samorządy będą podlegały kontroli Wód Polskich. Jeżeli dana gmina wyznaczy ceny wyższe od średniego w danym regionie wodnym o minimum 15 proc., będzie musiała uzyskać zgodę od wspomnianej spółki. Ingerencja ze strony Wód Polskich ma zablokować możliwość nieuzasadnionego wzrostu cen oraz zapewnić ochronę interesów odbiorców wody.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 12:01