StoryEditorWymiana pieców

Uchwały antysmogowe: gdzie obowiązuje zakaz kopciuchów od 1 lipca?

W Polsce stopniowo wchodzą w życie ustawy antysmogowe. Ich wprowadzanie zależy od poszczególnych samorządów. Gdzie na mocy przepisów używanie pieców-kopciuchów jest zakazane od 1 lipca 2024?

Spis treści:

Czym są uchwały antysmogowe? 

Uchwały antysmogowe to dokumenty o zasięgu regionalnym. Sejmiki województwa mają prawo wprowadzić zakazy lub nakazy w zakresie korzystania z instalacji grzewczych opartych na paliwach stałych w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub środowisko. Samorządy mają prawo określać między innymi to, z jakich typów urządzeń grzewczych oraz rodzajów paliw mogą korzystać mieszkańcy danego terenu. 

Przeczytaj także: Rachunki za prąd i gaz od 1 lipca 2024: znamy nowe taryfy!

Co mogą określać uchwały antysmogowe? 

W uchwałach antysmogowych mogą znaleźć się zapisy dotyczące: 

  • Granic obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy; 
  • Rodzajów podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy; 
  • Rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest zakazane lub parametry techniczne/rozwiązania techniczne/ parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na tym obszarze; 
  • Sposobu lub celu wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi w uchwale; 
  • Okresu obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku; 
  • Obowiązków podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji uchwały. 

Gdzie wprowadzono uchwały antysmogowe? 

W związku z tym, że wprowadzanie uchwał antysmogowych należy do sejmików województw, w całym kraju są one wdrażane w różnym czasie i różnym kształcie. Obowiązują one jednak już niemal we wszystkich województwach. Przepisów regulujących korzystanie z urządzeń grzewczych nie mają tylko Podlasie oraz Warmia i Mazury. 

Przeczytaj także: Coraz mniej osób chce wymieniać piece na nowe! Dlaczego?

Zakaz kopciuchów od 1 lipca w tych województwach 

1 lipca 2024 w życie weszły kolejne przepisy z uchwał antysmogowych. Zgodnie z nimi, od tego dnia obowiązują następujące zakazy w poszczególnych województwach: 

  • dolnośląskie - zakaz kotłów i pieców poniżej 3. klasy emisyjności, 
  • świętokrzyskie – zakaz używania urządzeń grzewczych 3. i 4. klasy emisyjności. 

W styczniu 2024 roku wprowadzono również zakaz używania kopciuchów w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. W Małopolsce przepisy obowiązują od końca sezonu grzewczego, który ustalono na 30 kwietnia. Z kolei w województwie pomorskim zapisy uchwały antysmogowej mają wejść w życie 1 września 2024. 

Przeczytaj także: Czyste Powietrze 2024: te zmiany już weszły w życie!

Jakie są kary za złamanie przepisów uchwały antysmogowej? 

Przepisy uchwał antysmogowych traktowane są poważnie w całym kraju, a ich łamanie jest karane. Jeżeli właściciele nieruchomości nie wymienią pieców i będą korzystali z zakazanego w danym regionie typu kopciuchów, straż miejska może nałożyć na nich mandat. Jego minimalna wysokość to 20 zł, jednak zgodnie z kodeksem wykroczeń kara może sięgnąć 5000 zł!

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 15:02